Een deel van deze jongeren beschikt over een startkwalificatie, maar heeft moeite om zelfstandig de weg naar werk te vinden. Gemeenten kunnen deze jongeren ondersteunen bij hun zoektocht, maar in de praktijk blijkt dat weinigen van hen een beroep doen op de hulp van gemeenten. Het probleem: gemeenten en werkloze jongeren met een startkwalificatie weten elkaar niet of nauwelijks te bereiken. De reden waarom jongeren met een startkwalificatie geen beroep doen op de ondersteuning van gemeenten verschilt sterk per jongere. In een eerdere blog heb ik al een aantal van deze redenen toegelicht. In deze blog geef ik u een aantal tips om jongeren met (en zonder) startkwalificatie beter te bereiken.

1. Licht jongeren voor tijdens hun opleiding

De meeste jongeren zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden die gemeenten hebben om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Zo weten bijvoorbeeld maar weinig jongeren dat gemeenten ook ondersteuning kunnen inzetten voor jongeren zonder bijstandsuitkering. Daarbij komt dat een deel van de jongeren een negatief beeld heeft van de gemeente (en andere overheidsinstanties), waardoor ze geen beroep doen op de hulp van de gemeente. Door jongeren tijdens hun opleiding voor te lichten over de functie van de gemeente en over de mogelijkheden, ontstaat een realistisch en goed beeld van de gemeente en zullen jongeren waarschijnlijk eerder een beroep doen op de hulp van de gemeente. Hiermee voorkom je dat jongeren pas aankloppen voor hulp als de problemen hun boven het hoofd groeien.

2. Communiceer met jongeren op hun eigen niveau

De meeste gemeenten gebruiken klassieke communicatiekanalen – brieven, e-mails, folders – om burgers voor te lichten en te informeren. Deze kanalen sluiten niet aan op de belevingswereld van jongeren en zijn daarnaast vaak te juridisch, ingewikkeld en/of negatief geformuleerd. Hierdoor belanden brieven, e-mails en folders vaak ongelezen in de prullenbak. Maar ook de informatie op de websites van gemeenten wordt slecht gelezen omdat het vaak niet aansluit op het niveau van jongeren. Gemeenten moeten daarom meer gebruikmaken van moderne communicatiekanalen, zoals WhatsApp, Facebook, Instagram en Snapchat. En daarnaast moeten gemeenten minder gebruikmaken van geschreven tekst maar bijvoorbeeld meer gaan werken met animaties en video’s. Zo kun je ervoor zorgen dat jongeren informatie tot zich nemen en voorkom je dat jongeren aan het begin of tijdens het traject afhaken.

 3. Stel zo min mogelijke verplichtingen

Jongeren die net van school komen, zijn vaak nog volop bezig om hun verworven vrijheden te verkennen en zijn vaak blij om eindelijk van het ‘gezeur’ van volwassenen af te zijn. De verplichtingen die veel gemeenten stellen aan de ondersteuning voor jongeren, of het beeld dat bestaat over deze verplichtingen, schrikken daarom veel jongeren af. Daarbij komt dat een deel van de jongeren te trots is om hulp te vragen aan gemeenten, zeker als daar veel verplichtingen tegenover staan. Het is daarom belangrijk dat gemeenten hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk vormgeven en om verplichtingen goed toe te lichten. De meeste jongeren zien namelijk het nut van veel van de bestaande verplichtingen niet in. Hiermee voorkom je dat jongeren geen beroep doen op ondersteuning vanwege een overload aan verplichtingen.

4. Breng kwetsbare jongeren in beeld tijdens hun opleiding

Jongeren die na het behalen van een startkwalificatie het onderwijs verlaten, raken makkelijk uit beeld. Het is daarom belangrijk om kwetsbare jongeren al tijdens hun opleiding in beeld te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan jongeren met een beperking of met specifieke kenmerken die belemmerend kunnen werken op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld jongeren met een kind of schulden. Door deze jongeren vroeg in beeld te brengen, kunnen gemeenten deze jongeren oppakken wanneer zij het onderwijs verlaten. Deze aanpak lijkt op de aanpak zoals die al bestaat voor jongeren vanuit het praktijk- en speciaal onderwijs.

Vind je het als gemeente belangrijk om alle jongeren goed op weg te helpen? Richt je dan ook op de jongeren met een startkwalificatie die moeite hebben om werk te vinden! Want juist bij deze groep is nog veel winst voor de toekomst te behalen!

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina