0

Financieel ontzorgen

Financieel ontzorgen betekent dat het beheer van inkomsten en uitgaven geheel of gedeeltelijk uit handen wordt genomen. De verplichte ontzorging bestaat uit het vanuit de bijstandsuitkering betalen van de huur, de rekeningen voor gas, water en stroom en de verplichte zorgverzekering. De periode van ontzorging gaat in op het moment dat het recht op bijstand ontstaat en duurt 6 maanden. Het is belangrijk dat de inburgeraar in deze periode financieel zelfredzaam wordt.

Financiële zelfredzaamheid

Ondersteuning bij financiële zelfredzaamheid is een onderdeel van de hulp bij de integratie van statushouders. Onder financiële zelfredzaamheid wordt verstaan dat iemand zijn inkomsten en uitgaven in balans houdt, nu en in de toekomst. Het is de bedoeling dat de bijstandsgerechtigde inburgeraar leert welke financiële en administratieve verplichtingen samenhangen met de verstrekte uitkering, toeslagen en vaste lasten, en dat hij in staat is deze zaken na de periode van ontzorging zelfstandig uit te voeren. Tijdens de periode van financieel ontzorgen moet de financiële zelfredzaamheid gestimuleerd worden. Anders is het risico groot dat er na die periode financiële problemen ontstaan. Financieel ontzorgen is dus het startpunt van het proces naar financiële zelfredzaamheid. In het vormgeven van financiële zelfredzaamheid zijn gemeenten vrij. Dit vraagt om een ander, langduriger, proces dan financieel ontzorgen. Begeleiding is daarbij belangrijk. Deze kan de gemeente zelf verzorgen of uitbesteden aan een maatschappelijke organisatie, zoals het algemeen maatschappelijk werk, schuldhulpverleningsorganisaties of budgetcoaches.

5 tips voor gemeenten

Om u op weg te helpen met het financieel ontzorgen en zelfredzaam maken van inburgeraars vindt u in de gratis download 5 uitgewerkte tips. De tips zijn geschreven door onze adviseurs Marion Bijveld en mr. Petra Gerritsen.

Consulent inburgering

Gaat u in 2022 aan de slag als consulent inburgering? Op 20 januari 2022 start de vijfdaagse opleiding voor nieuwe consulenten inburgering.  De opleiding geeft u een stevige theoretische en praktische basis werk te maken van de inburgering van nieuwkomers.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp