0

1. Jinek en de bijstand

Er is onlangs veel te doen geweest over de uitzending van Jinek over experimenteren met de bijstand. Onwillekeurig dacht ik terug aan de tijd dat ik als jonge alleenstaande moeder ook in de bijstand zat. Mijn kansen op de arbeidsmarkt waren nul.

2. Uitzondering inlichtingenplicht: eindelijk geen loze letter meer!

Als je een bijstandsuitkering hebt moet je bij de g emeente melding maken van – kort gezegd – alles wat van invloed kan zijn op het recht op uitkering. Dit is de zogenaamde inlichtingenplicht, neergelegd in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet.

3. Een fraudeschuld in de schuldhulpverlening, wie gaat erover?

Schuldhulpverlening was lange tijd (bijna) onmogelijk als er een fraudevordering of boete was opgelegd. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening sluit fraude echter niet per definitie uit. En vanaf 1 januari 2017 zijn er meer mogelijkheden in de sociale zekerheidswetgeving gecreëerd.

4. Wat betekent de vereenvoudiging beslagvrije voet voor vorderingen op mensen in de bijstand?

Mensen moeten aan hun financiële verplichtingen voldoen, maar niet ten koste van alles. Zij moeten voldoende geld overhouden om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien, de zogeheten beslagvrije voet. Dat betekent dat ook als iemand ten onrechte of te veel bijstand heeft ontvangen bij de terugvordering en de inning van de boete rekening gehouden moet worden met de beslagvrije voet.

5. De Banenafspraak met spoed naar de intensive care

Het leek zo’n goed idee. Een inclusieve arbeidsmarkt waar alle mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk zouden gaan. Geen aparte (WSW)- regeling meer en geen aparte werkplaatsen meer voor deze doelgroep. En ook de uitvoering zou een stuk eenvoudiger worden. Eén regeling, de Participatiewet, aan de onderkant voor iedereen met arbeidsvermogen, zodat werkgevers niet meer met meerdere instanties te maken hebben en er integraal beleid mogelijk is.

6. Werken moet lonen, behalve …

Het motto van menig kabinet is: werk boven uitkering. Ook het nieuwe kabinet Rutte lll vindt het heel belangrijk dat mensen die een baan hebben daar nadrukkelijk voordeel van hebben. En dat er zo min mogelijk mensen een beroep doen op een uitkering.

7. Wijkt de Centrale Raad van Beroep af van de vaste lijn met betrekking tot het vaststellen van draagkracht?

Er is onduidelijkheid ontstaan bij verschillende gemeenten over de uitspraak van 14 februari 2017. In de uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2017:501) oordeelt de Raad dat het netto inkomen, ook al ligt hier beslag op, het uitgangspunt is bij de vaststelling van de draagkracht in het kader van bijzondere bijstandsverlening.

8. Forse tegenwind in het sociaal domein!

Mensen die langdurig in de uitkering zitten komen samen in een sociale coöperatie en organiseren hun eigen participatie. Vaak op eigen kosten en sommigen stromen uit of weten parttime inkomsten te verwerven. En dan begint het gedoe. Want er zijn regels waar we ons aan moeten houden en dus wordt het roeien tegen de stroom in. En daar heb je veel energie en een goede conditie voor nodig.

9. Bijstand als gouden kooi – deel 1

Op 8 februari hebben wij het casusboekje ‘Mogelijk maken wat nodig is met de omgekeerde toets’ uitgereikt aan staatssecretaris Klijnsma. Geweldig natuurlijk dat de staatssecretaris enthousiast is over onze onorthodoxe manier van kijken naar wet- en regelgeving! Maar is dit nu een eufemisme voor ‘u vraagt, wij draaien’? Zeker niet! Soms kan het doel van de wet juist gehaald worden door geen bijstand toe te kennen.

10. De Wmo-consulent: oplossingsgerichte praatpaal!

Een Wmo-consulent is een veelzijdig professional: een kei in luisteren en analyseren. Sterk in het samenwerken met cliënten en andere professionals. De Wmo-consulent is een voorloper bij het bedenken en inzetten van oplossingen. Werken als Wmo-consulent verveelt nooit!

Zoekt u de laatste kennis en inzichten over het sociaal domein?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp