0

Dit zijn begrippen uit het strafrecht, die we nu in het bestuursrecht moeten toepassen. Daar moeten we nog de nodige ervaring mee opdoen. Om u te helpen geven we hier een overzicht van 7 voorbeelden waarin grove schuld volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) is aangetoond.

Containers verzenden

ECLI:NL:CRVB:2016:3020
Betrokkene is gedurende een periode van drie jaar betrokken geweest bij de verzending van ingezamelde pakketten in containers naar de Dominicaanse Republiek en de bijbehorende administratie. Volgens betrokkene een vriendendienst. Op grond van vaste rechtspraak (ECLI:NL:CRVB:2012:BW5646) is het verrichten van op geld waardeerbare activiteiten een omstandigheid die voor het recht op bijstand van belang kan zijn, ongeacht de intentie waarmee die werkzaamheden worden verricht en ongeacht of, uit die werkzaamheden, daadwerkelijk inkomsten worden genoten. Het feit dat ze niet direct openheid van zaken heeft gegeven en het onderzoek heeft belemmerd door tegenstrijdige verklaringen af te leggen, is niet voldoende om opzet aan te nemen.

Verkoop op Marktplaats

ECLI:NL:CRVB:2016:4290
Betrokkene heeft in een periode van anderhalf jaar 3.629 advertenties geplaatst op Marktplaats voor partijen goederen, met een waarde variërend van € 0 tot 50. Bovendien heeft hij gedurende anderhalf jaar 138 kavels rommelmarktspullen en partijen via de website NEDveiling.nl aangekocht. Hij heeft verklaard al 20 jaar op rommelmarkten te staan. Tijdens de intake heeft hij gemeld dat hij zijn petekind helpt met vervoer als hij naar rommelmarkten gaat, maar hij heeft niets gemeld over het zelf verkopen van goederen.

Vermogen op bankrekening

ECLI:NL:CRVB:2016:12
Betrokkenen hebben verzuimd een rekening met vermogen te melden. Grove schuld kon hier worden aangenomen omdat betrokkenen in de periode van 27 december 2012 tot en met 2 januari 2013 een bedrag van 22.000,- euro hebben opgenomen, terwijl ze zich op 27 december 2012 hebben gemeld voor bijstand en de aanvraag op 4 januari 2013 hebben ondertekend en ingediend.

Gezamenlijke huishouding

ECLI:NL:CRVB:2016:8
Reeds bij de aanvraag woonde betrokkene met J en M in één huis. Toch heeft betrokkene dit niet gemeld op het aanvraagformulier en ook niet bij het intakegesprek waar de woonsituatie wel duidelijk is besproken. Pas negen maanden later heeft hij zelf aangegeven dat J en M bij hem inwoonden.

Werk met VOG

ECLI:NL:CRVB:2016:2706
Betrokkene heeft op 10 juli 2013 een arbeidsovereenkomst ondertekend en in de maanden juli en augustus gewerkt. Volgens betrokkene wist het college van de werkzaamheden, aangezien hij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) had aangevraagd. Uit een aanvraag voor een VOG, nog daargelaten dat deze is aangevraagd bij een andere gemeentelijke instantie (afdeling burgerzaken gemeente Rotterdam) kan niet worden afgeleid dat de aanvrager een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, werkzaamheden heeft verricht en daaruit inkomsten heeft ontvangen.

Zoekt u de laatste kennis en inzichten over boetes?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp