Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Evenementen / Evenementenkalender / Actualiteitenmiddag Financieel Beheer

Actualiteitenmiddag Financieel Beheer

Details van agenda item

Wanneer

16-05-2017
van 13:00 tot 16:30

Waar

Zwolle

Voeg agenda item toe aan kalender

De komst van het deelfonds sociaal domein maakt een integrale benadering in het sociaal domein mogelijk. De ontschotting vergt keuzes op lokaal niveau. Maar ook verantwoording op lokaal niveau. Ondertussen praten de media en de landelijke politiek door over tekorten op de jeugdzorg en overschotten op de Wmo. Alsof er van geen ontschotting en decentralisatie sprake is. Ook het verdeelmodel BUIG is nog steeds onderwerp van gesprek. Er zijn nog steeds onverklaarbare verschillen en de tekorten bij een aantal gemeenten lijken lang niet altijd het gevolg te zijn van slecht beleid. Zeker nu de bestanden van de bijstand afgelopen jaar gemiddeld met 7% gestegen zijn is een goed werkend verdeelmodel echt noodzakelijk.

Ook zijn er grote financiële gevolgen van het verplicht invoeren van het Beschut werk. Wat betekent dit voor andere uitkeringsgerechtigden? Voor wie is er nog geld om de participatie te bevorderen? Zeker als ook de afbouw van de WSW tegenvalt.

Wat gaan we doen in 2017?

 • 13.00     Opening en Inleiding
 • 13.10     Stand van het land – actualiteit
              Frans Kuiper
 • 13.40     Plausibiliteitsonderzoek
              Evert Jan Slootweg
 • 14.00     De gerealiseerde effecten van de verbeterplannen vangnetuitkering Participatiewet
              Evert Jan Slootweg
 • 14.20     Nieuw kabinet en begroting 2018  
              Evert Jan Slootweg
 • 14.30     Pauze
 • 14.45     IC Sociaal Domein en inrichting WMO en Jeugdzorg
             Tymen Zentveld
 • 15.25     Loonkostensubsidies en Beschut werk
             Frans Kuiper in samenwerking met gemeente Den Haag
 • 15.45     Trends vanuit de Benchmark
              Frans Kuiper
 • 16.00     Sluiting

Voor wie?
De dagen zijn bedoeld voor (financieel) beleidsmedewerkers, controllers, medewerkers financiële afdeling en afdelingshoofden bedrijfsvoering etc.

Duur
1 dagdeel

aanmelden

Prijzen

Stimulansz Werk en Inkomen-abonnees: eerste deelnemer gratis, tweede (en volgende deelnemers)
€ 225,00 per persoon.
Niet-abonnees: € 275,00.

Eerstvolgende activiteiten
07-09-2017
07-12-2017