Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Evenementen / Evenementenkalender / SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015

SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015

Details van agenda item

Wanneer

06-11-2017
van 13:15 tot 16:30

Waar

Utrecht

Voeg agenda item toe aan kalender

Inmiddels zijn de transities binnen het sociaal domein achter de rug en vindt de transformatie volop plaats. Wmo 2015, de Jeugdwet en de nieuwe Participatiewet zijn de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vrijwel alle gemeenten hebben een sociaal wijkteam ingericht. De focus ligt vooral op  het bevorderen van de eigen kracht van burgers, gebruikmaking van hun eigen netwet en zelfredzaamheid. Achterliggende gedachte; 80% van de burgers kan het op eigen kracht redden, maximaal 20% komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening en/of uitkering. Niets mis mee natuurlijk. Maar hoe zit het inmiddels met het in  acht nemen van de eisen, die de Algemene wet bestuursrecht stelt aan de uitvoering  in relatie tot de wettelijke bepalingen van de Wmo 2015? De Wmo zelf kent minder strakke regels, gemeenten hebben meer beleidsvrijheid. Worden besluiten nog steeds zorgvuldig en binnen juridische kaders genomen. En worden de juiste termijnen in acht genomen? Voldoet het besluit aan alle vereisten? Worden er ook in alle gevallen formele besluiten genomen; meerdere gemeenten laten een besluit soms ook achterwege? Wat regelt de wet en hoe gaat het in de praktijk?

We leggen de 2 wetten eens goed naast elkaar en bespreken  aan de hand van een aantal actuele uitspraken van de CRvB waar je als sjd’er op kunt en moet letten bij de belangenbehartiging. 

Voor wie?
Het actualiteitenaanbod is specifiek ontwikkeld voor professionals in de sociaal juridische dienstverlening, zoals: Sociaal Raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, medewerkers van MEE, medewerkers van Wmo loketten, schuldhulpverleners en sociale wijkteams professionals. 

Wat komt aan bod?

 • Het landelijk wettelijk kader en gemeentelijk beleid (verordeningen en beleidsregels).
 • De relatie tussen de Awb en Wmo 2015.
 • De relatie tussen de Wmo 2015 en Wet langdurige zorg
 • Beginselen van behoorlijk bestuur (o.a. zorgvuldigheid, motivering, evenredigheid  etc.).
 • De melding, de aanvraag; eisen en termijnen.
 • Het leveren van maatwerk in de Wmo 2015;
 • Soort categorieën voorzieningen en persoonsgebonden budget
 • Het onderzoek en de eisen hieraan;.
 • Extern advies.
 • Rechten en plichten; informatieplicht, medewerkingsplicht en privacy van de cliënt.
 • Eisen aan het verslag en aan een beschikking.
 • Het besluit: wat is een besluit (beschikking) en wat moet erin vermeld worden?.
 • De rol van de toezichthouder in de Wmo 2015;
 • Bijzonder besluiten : herziening, intrekking, beëindigingen terugvordering;
 • Bezwaar, beroep en klachtregelingen.
 • Recente jurisprudentie (o.a. CRvB over huishoudelijke hulp in indiceren in uren en mantelzorg).

aanmelden

Prijzen

Abonnees van Regelingen en Voorzieningen of de Grote Almanak betalen €127,50 per persoon.
Niet-abonnees betalen € 160,00 per deelnemer.

 

Eerstvolgende activiteiten
07-09-2017
07-12-2017