Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Evenementen / Evenementenkalender / SJD Actualiteiten schuldhulpverlening

SJD Actualiteiten schuldhulpverlening

Details van agenda item

Wanneer

20-06-2017
van 13:15 tot 16:30

Waar

Utrecht

Voeg agenda item toe aan kalender

De aanpak van problematische schulden staat hoog op de agenda van kabinet en Tweede Kamer. Uit onderzoek blijkt, dat  bijna 80% van de mensen, die zich melden voor ondersteuning te maken hebben met schulden waarbij  20% in directe problematische schulden zijn geraakt. Veel van deze mensen melden zich bij maatschappelijk werk, schuldhulporganisaties of sociale wijkteams. Wat wordt er van u verwacht op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)? Hoe is de toegang geregeld en op welke gronden wordt deze toegang geweigerd? Wat gebeurt er als mensen hun zorgpremie niet meer (kunnen) betalen? Voor welke beslissingen moet de gemeente een formeel besluit nemen. Wanneer is bezwaar mogelijk?

In 2016 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geëvalueerd en zijn er vier verbeteringen aangekondigd: de toegang, knelpunten in wetgeving, betere sturing en monitoring en verdere professionalisering van schuldhulpverleners.

Voor wie?
Het actualiteitenaanbod is specifiek ontwikkeld voor professionals in de sociaal juridische dienstverlening, zoals: Sociaal Raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, medewerkers van MEE, medewerkers van Wmo loketten, schuldhulpverleners en sociale wijkteams professionals.  

Wat komt aan bod? 

  • De veel voorkomende schulden en schuldeisers; wat kunt u er mee?
  • Wat kan en mag een schuldeiser? Wat is de rol van de overheid hierbij?
  • De toegang tot schuldhulpverlening; hoe is deze geregeld en waar zitten drempels?
  • Wat is de juridische rol van (wijkteam)professionals?
  • Wanbetaling; hoe komt het en wat kunt u er mee?
  • Beslagvrije voet; berekening en procedure,
  • Algemene wet Bestuursrecht; termijnen, beschikking, motivering),
  • Een ‘afkoelingsperiode; wat wordt mogelijk?
  • Toonzettende jurisprudentie ter lering,

  aanmelden

Prijzen

Abonnees van Regelingen en Voorzieningen of de Grote Almanak betalen €127,50 per persoon.
Niet-abonnees betalen € 160,00 per deelnemer.

Eerstvolgende activiteiten
07-09-2017
07-12-2017