Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Evenementen / Evenementenkalender / SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont

SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont

Details van agenda item

Wanneer

27-11-2017
van 13:15 tot 16:30

Waar

Utrecht

Voeg agenda item toe aan kalender

Handhaving en preventie sociale zekerheidsfraude; hoe zit dat? De maatschappelijke opvattingen over fraude liggen doorgaans nogal uiteen; van ‘in beginsel kan iedereen een fraudeur zijn’ tot ‘het gaat maar om een klein percentage (volgens onderzoek 3%) , dat ‘bewust’ fraudeert. De overhead is echter streng in haar wetgeving en procedures en formulieren zijn vaak ingewikkeld. En de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie van de burger vaak ingrijpend voor die burger.

Met de aanscherping fraudewet Sociale Zekerheid is het beleid en de uitvoering flink op zijn kop gezet. Maar ook in de jurisprudentie worden er vele uitspraken gedaan en de oorspronkelijke uitgangspunten van de wetgeving nader vorm gegeven en vaak bijgesteld.

Waarom zijn gemeenten zo actief en gericht op fraudealertheid, preventie en handhaving? Waar zitten de fraudegevoelige aspecten in de sociale wetgeving? Wat is het beleid bij gemeenten en vooral hoe gaat de uitvoering hiermee om? Wat is de praktijk van alledag in gemeenteland? Waarom is fraude-alertheid belangrijk?

In deze bijeenkomst helpen we u bij deze complexe materie. Hoe zit het in elkaar en waar kunt/moet u als sjd’ er vooral scherp op zijn? Op welke manier kunt u de burger ondersteunen met fraudealertheid om meer narigheid te voorkomen?

Wat komt aan bod?

 • Het concept Hoogwaardig handhaven.
 • Aanwijzing sociale zekerheidsfraude.
 • Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW.
 • Toezicht, opsporing en bestuursrechtelijke handhaving -verschillen en sfeerovergang-
 • Preventie en voorlichting boven repressie.
 • Handhaven bij de aanvraag: Inlichtingenplicht versus aantoonplicht.
 • Risicoprofielen en risicogroepen.
 • Inzet van social media.
 • FIP methode (Frequent, Intensief en Persoonlijk contact).
 • De uitvoeringspraktijk en de vershillen daarin.
 • Vormen van fraude, waaronder:
  • identiteit
  • hoofdverblijf
  • woonsituatie
  • leefvorm
  • inkomen
  • vermogen (incl. vermogen in het buitenland)
 • Specifieke onderzoek per fraudevorm (praktijkvoorbeelden).
 • Bevoegdheden: wat wel en niet mag.
 • Huisbezoek.
 • Nadere onderzoek verplichtingen.
 • Onrechtmatig verkregen bewijs en onzorgvuldig onderzoek.
 • Onderzoek en rapportage.
 • De totstandkoming van het besluit.
 • Actuele jurisprudentie.

  aanmelden

Prijzen

Abonnees van Regelingen en Voorzieningen of de Grote Almanak betalen €127,50 per persoon.
Niet-abonnees betalen € 160,00 per deelnemer.

Eerstvolgende activiteiten
07-09-2017
07-12-2017