Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Evenementen / Evenementenkalender / SJD Actualiteiten Privacywet

SJD Actualiteiten Privacywet

Details van agenda item

Wanneer

07-11-2017
van 13:15 tot 16:30

Waar

Utrecht

Voeg agenda item toe aan kalender

Gemeenten hebben sinds de decentralisaties van 2015 meer verantwoordelijkheden gekregen binnen het sociaal domein, onder andere op het gebied van jeugdhulp en de Wmo 2015. Van de gemeenten en wijkteams wordt verwacht dat zij inzetten op een integrale samenwerking door professionals die de verschillende domeinen overstijgt. De behoefte aan gegevens(uitwisseling) in dit verband staat soms op gespannen voet met de privacywetgeving zoals die is neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wat is de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens hierbij?

In deze training wordt aandacht besteed aan privacyregels in de Wbp en de specifieke wetgeving zoals de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Wat mag er nu eigenlijk wel en wat niet? En hoe kunt u op een praktische manier met de regels omgaan zodat het voor de praktijk wel werkbaar blijft? En effectiviteit, maar ook daadkracht voorop blijft staan? Waar is de burger het meest mee geholpen?

Voor wie?
Het actualiteitenaanbod is bedoeld voor alle mensen die werken met de Participatiewet, de Wmo, WGS en de Jeugdwet in het sociaal domein en die in hun dagelijks werk met persoonsgegevens in aanraking komen.

Wat komt aan bod? 

  • Wat is privacy?
  • Wat zijn persoonsgegevens?
  • Aan welke regelgeving moeten we voldoen?
  • Wat is het doel van privacybescherming?
  • Hoe verhoudt integraal werken zich tot het voldoende rekening houden met de privacy?
  • Hoe blijft het werkbaar?
  • Wat zijn de risico’s?

Duur
1 dagdeel

  aanmelden

Prijzen

Abonnees van Regelingen en Voorzieningen of de Grote Almanak betalen €127,50 per persoon.
Niet-abonnees betalen € 160,00 per deelnemer.

Eerstvolgende activiteiten
07-09-2017
07-12-2017