Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Evenementen / Evenementenkalender / SJD Algemene Wet Bestuursrecht en Participatiewet

SJD Algemene Wet Bestuursrecht en Participatiewet

Details van agenda item

Wanneer

19-10-2017
van 13:15 tot 16:30

Waar

Utrecht

Voeg agenda item toe aan kalender

Inmiddels zijn de transities binnen het sociaal domein achter de rug en vindt de transformatie volop plaats. Wmo 2015, de Jeugdwet en de nieuwe Participatiewet zijn de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vrijwel alle gemeenten hebben een sociaal wijkteam ingericht. De focus ligt vooral op  het bevorderen van de eigen kracht van burgers, gebruikmaking van hun eigen netwet en zelfredzaamheid. Achterliggende gedachte; 80% van de burgers kan het op eigen kracht redden, maximaal 20% komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening en/of uitkering. Niets mis mee natuurlijk. Maar hoe zit het inmiddels met het in acht nemen van de eisen, die de Algemene wet bestuursrecht stelt aan de uitvoering in relatie tot de wettelijke bepalingen van de Participatiewet? De Participatiewet kent strakke eisen en voorschriften. Worden besluiten nog steeds zorgvuldig en binnen juridische kaders genomen. En worden de juiste termijnen in acht genomen? Voldoet het besluit aan alle vereisten? Worden er in alle gevallen formele besluiten genomen; meerdere gemeenten laten een besluit soms ook achterwege? Wat regelt de wet en hoe  gaat het in de praktijk?

Ook de  uitspraken van de CRvB van 11 januari 2016 hebben weer veel consequenties voor beleid en uitvoering.  Wat betekent de Awb voor het beleid en uitvoering en welke eisen stelt deze?

We leggen de twee wetten eens goed naast elkaar en bespreken aan de hand van een aantal actuele uitspraken van de CRvB waar je als sjd’er op kunt en moet letten bij de belangenbehartiging.  

Deelnemers: “leerzaam en deskundig, nuttig, prettig en er werd vooral ingegaan op onze vragen, interessant, flexibel op de vragen”.

Voor wie?
Het actualiteitenaanbod is specifiek ontwikkeld voor professionals in de sociaal juridische dienstverlening, zoals: Sociaal Raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, medewerkers van MEE, medewerkers van Wmo loketten, schuldhulpverleners en sociale wijkteams professionals.

Wat komt aan bod?

 • De relatie Awb en Participatiewet.
 • Beginselen van behoorlijk bestuur (o.a. zorgvuldigheid, motivering, evenredigheid).
 • De aanvraag; eisen en termijnen (ook elektronische aanvraag).
 • Zoektijd van 4 weken
 • Het onderzoek en de eisen hieraan, hoor en wederhoor.
 • Extern advies, kun je dit zomaar overnemen of….?
 • Hoever strekt de onderzoeksbevoegdheid (proportie en subsidiariteit)?
 • Rechten en plichten; informatieplicht, re-integratie, afstemming.
 • De afweging; Objectiviteit en subjectiviteit (moeilijk of niet?).
 • Individualisering; bijstand als sluitstuk en maatwerk.
 • Het wettelijk kader en gemeentelijk beleid (verordeningen en beleidsregels).
 • Eisen aan een beschikking.
 • Afwijzen of buiten behandeling.
 • Herhaalde aanvraag.
 • Opschorting en herziening, intrekking en beëindiging.
 • De relatie met eisen aan de rapportage (structuur, stijl).
 • De rechtsgang bezwaar en beroep.
 • Recente jurisprudentie (o.a. CRvB gezamenlijke huishouding, kostendelersnorm, Boete weging en evenredigheid).

aanmelden

Prijzen

Abonnees van Regelingen en Voorzieningen of de Grote Almanak betalen €127,50 per persoon.
Niet-abonnees betalen € 160,00 per deelnemer.

Eerstvolgende activiteiten
07-09-2017
07-12-2017