Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Evenementen / Evenementenkalender / Platform Armoedebeleid

Platform Armoedebeleid

Details van agenda item

Wanneer

27-06-2017
van 12:30 tot 16:30

Waar

Utrecht

Voeg agenda item toe aan kalender

Dit platform, georganiseerd door Stimulansz en het Nibud is een creatieve denktank die onder andere (nieuwe) wet- en regelgeving vertaalt naar gemeentelijk beleid. Daarnaast kijken we naar andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw werk. Voorbeelden uit de praktijk worden besproken, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Agenda

  • Start bijeenkomst met lunch  (12.30 uur – 13.00 uur)
  • “Een hoger inkomen, een lagere bestedingsruimte?” Nibud (13.00 uur – 13.30 uur)

Soms kan een hoger inkomen leiden tot een beperktere bestedingsmogelijkheid, door de afbouw van landelijke en gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen. Deze situatie ontstaat vaak wanneer huishoudens vanuit een uitkering uitstromen naar betaald werk. Op dat moment nemen de kosten door werk toe en komen rechten op diverse inkomensondersteunende regelingen (gedeeltelijk) te vervallen. Momenteel is er veel discussie over de vraag of werken loont. Een raadslid van de VVD in de gemeente Amsterdam heeft uitgerekend dat bijstand 750 euro meer oplevert dan een baan en de Haagse VVD constateert dat een bijstandsgezin meer verdient dan een gezin met een modaal inkomen. Wat klopt er van deze verhalen? Is er een probleem? Wat kunnen gemeenten doen? 

  • “Opgroeien zonder armoede”, SER (13.30 uur -14.30 uur)

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namens het kabinet de SER gevraagd te adviseren over hoe een samenhangend beleid te voeren teneinde de armoede en daarmee samenhangende sociale uitsluiting onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen.  Dit advies is onlangs naar buiten gebracht. In het rapport wordt onder meer ingegaan op de rol van gemeenten. Peter Koppe, een van de samenstellers van het rapport, zal de belangrijkste adviezen toelichten, maar wil vooral ook in gesprek met gemeenten: wat in het rapport vraagt nog om uitwerking of verdieping? Wat kan men op lokaal niveau oplossen en waar heeft men echt doorbraken op andere tafels of inzet van andere partijen nodig (wat geeft men de SER dus mee)?

  • Opgroeien zonder armoede binnen mijn gemeente, kan dat? (14.30 uur – 15.00 uur)

Discussie gemeenten onderling: Wat kunnen we in de praktijk met de bevindingen van de SER? Wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s in mijn gemeente? En hoe geef je hier vorm aan in de uitvoering? 

  • Pauze ( 15.00 uur – 15.15 uur) 
  • “Je herkent het pas, als je het ziet”, MEE (15.15 uur – 16.00 uur)

De armoede in Nederland is de afgelopen jaren niet afgenomen. Dit lijkt met name te gelden voor mensen die verstandelijk en cognitief op een lager niveau functioneren dan de gemiddelde Nederlander . Zo is het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen veelal te ingewikkeld en vormen (online) diensten onbedoeld drempels. Bibian Hengeveld, Stichting MEE, zal toelichten hoe je mensen met een licht verstandelijke beperking herkent en waar je op moet letten bij de dienstverlening om aansluiting te houden met deze doelgroep.  

  • Relevante onderzoeken, projecten, rondvraag en afronding (16.00 uur – 16.30 uur)

    aanmelden                  
Prijzen

Stimulansz Werk en Inkomen abonees en klanten met een Nibud-abonnement (Prijzengids, Rekenprogramma’s of Budgethandboek) betalen € 738,00 per jaar. Niet-abonnees betalen € 895,00. Dit is inclusief drie bijeenkomsten, lunch en documentatie.

Eerstvolgende activiteiten
07-09-2017
07-12-2017