Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Evenementen / Platform Naleving sociaal domein

Platform Naleving sociaal domein

In het platform worden tijdens twee bijeenkomsten per jaar kennis en ervaringen uitgewisseld op het gebied van handhaving binnen het sociaal domein. Aan de orde komt in ieder geval nieuwe wetgeving en recente jurisprudentie. Wat zijn de gevolgen voor naleving en handhaving? Op welke aspecten moeten we letten? Maar ook andere ontwikkelingen op het terrein van handhaving worden besproken, waarbij ook preventie een grote rol speelt. Elk geval van onterecht ontvangen uitkering kost veel tijd en geld. Er moet onderzoek gedaan worden, rapportages en beschikkingen opgesteld, terugvordering in gang gezet etc. Hoe kunnen we dit voor zijn?

De bijeenkomsten zijn kleinschalig opgezet. Stimulansz bereidt de bijeenkomsten inhoudelijk voor.

De deelnemers bepalen zelf de agenda. Voorbeelden van onderwerpen:

  • Actualiteiten
  • Wet aanscherping
  • Wet huisbezoeken
  • Procedure Boetebesluit
  • Juridische beperkingen en mogelijkheden

Voor wie?
Het platform is bedoeld voor elke medewerker die betrokken is bij handhaving binnen de sociale zekerheid. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve inbreng hebben en hun ervaringen delen met de andere deelnemers.

Geplande bijeenkomsten:

Informatie


Evelien Meester
Teammanager
Telefoon: 06 57 31 15 77
evelien.meester@stimulansz.nl

Prijzen

Deelname aan het platform is gratis voor abonnees van het abonnement Naleving sociaal domein (www.hoogwaardighandhaven.nl)
Niet-abonnees betalen € 281,00 per bijeenkomst voor maximaal 2 deelnemers.