Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Evenementen / Actualiteitendagen Financieel beheer

Actualiteitendagen Financieel beheer

De komst van het deelfonds sociaal domein maakt een integrale benadering in het sociaal domein mogelijk. De ontschotting vergt keuzes op lokaal niveau. Maar ook verantwoording op lokaal niveau. Ondertussen praten de media en de landelijke politiek door over tekorten op de jeugdzorg en overschotten op de Wmo. Alsof er van geen ontschotting en decentralisatie sprake is.

Ook het verdeelmodel BUIG is nog steeds onderwerp van gesprek. Er zijn nog steeds onverklaarbare verschillen en de tekorten bij een aantal gemeenten lijken lang niet altijd het gevolg te zijn van slecht beleid.

Zeker nu de bestanden van de bijstand afgelopen jaar gemiddeld met 7% gestegen zijn is een goed werkend verdeelmodel echt noodzakelijk.

Ook zijn er grote financiële gevolgen van het verplicht invoeren van het beschut werk. Wat betekent dit voor andere uitkeringsgerechtigden? Voor wie is er nog geld om de participatie te bevorderen? Zeker als ook de afbouw van de WSW tegenvalt.

Voor wie?
De dagen zijn bedoeld voor (financieel) beleidsmedewerkers, controllers, medewerkers financiële afdeling en afdelingshoofden bedrijfsvoering etc.

Informatie


Frans Kuiper
Adviseur
Telefoon: 06 83171787 
frans.kuiper@stimulansz.nl

Prijzen

Stimulansz Werk en Inkomen-abonnees: eerste deelnemer gratis, tweede (en volgende deelnemers)
€ 225,00 per persoon.
Niet-abonnees: € 275,00.