Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Sociaal domein

Domeinen

Themaknop armoede     Themaknop werk en participatie     Themaknop bedrijfsvoering            

Themaknop Welzijn en Wmo     Themaknop Clientenparticipatie     Jeugd

Sociaal wijkteam 

                                       

           

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten per 1 januari 2015 er taken en verantwoordelijkheden bij in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd in drie wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet. Deze decentralisaties binnen het sociaal domein vragen van u als gemeente een volledig nieuwe kijk op sociale dienstverlening en op het ondersteunen van inwoners. Werkprocessen moeten worden heringericht. Bovendien ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en hun ketenpartners.
Lees verder