0

1. Coördinatie

Er is een aantal heel belangrijke dingen die morgen uitgevoerd kunnen worden. Omdat het VN-Verdrag alle gemeentelijke terreinen bestrijkt kunt u beginnen met het benoemen van een Wethouder-VN-Verdrag. Kies hiervoor de wethouder die de meeste affiniteit met het verdrag heeft. Benoem ook een coördinerend beleidsmedewerker. En stel voor deze functie ook tijd beschikbaar.

2. Toegankelijke voorzieningen

Het is maar de vraag of alle gemeentelijke gebouwen toegankelijk zijn. De gemeente kan beginnen een inventarisatie te (laten) maken van de toegankelijkheid. En daarna een plan maken om te verbeteren wat nodig is. Maar toegankelijkheid moet ook gelden voor alle winkels, restaurants, bioscopen en noem maar op. Het blijkt te helpen als de gemeente  een (kleine) aanmoedigingssubsidie verstrekt aan een eigenaar of ondernemer die toegankelijkheidmaatregelen wil nemen.

3. Wegen en trottoirs

Een gemeente heeft een herbestratingsplan om de gemeentelijke bestratingen te onderhouden. Vaak worden daar de toegankelijkheideisen niet in meegenomen. Begin met dat wel te doen. Het kost niets en lost veel op. De logica moet ook meegenomen worden. Een toegankelijke bushalte moet ook bereikbaar zijn, bijvoorbeeld. Een oprit aan de ene kant van de weg vraagt ook een oprit aan de andere kant van de weg.

4. Voldoende geschikte woningen

Het is van groot belang dat er voldoende geschikte en toegankelijke woningen zijn. Dat is nu niet zo. Die moeten er  komen. Gemeenten moeten dus gaan praten met woningcorporaties. De gemeente kan zorgen dat in plannen deze aspecten als vanzelfsprekend worden meegenomen.

5. Sport en vrijetijdsbesteding

Sportverenigingen kunnen zich openstellen voor mensen met een handicap. Een gemeente kan dat bevorderen. Subsidievoorwaarden stellen op dit terrein als er gesubsidieerd wordt.  Geeft u subsidie aan sportverenigingen dan kunt u die openstelling als voorwaarde stellen. Sportterreinen kunnen toegankelijk gemaakt worden. Evenals plekken waar vrijetijdsactiviteiten worden aangeboden. En dat die er zijn kan op een toegankelijke manier bekend worden gemaakt!

6. Inclusief onderwijs

Het VN-Verdrag verplicht tot inclusief onderwijs. Er zitten elk jaar meer kinderen met een handicap thuis en veel gaan naar het speciale onderwijs in plaats van naar het reguliere. Vanuit de Jeugdwet heeft de gemeente een cruciale rol rond kinderen en jongeren. De gemeente kan zich hard maken voor het bevorderen van inclusief onderwijs bij het regionale samenwerkingsverband.

7. Personeelsbeleid

De gemeente is een werkgever en niet eens zo’n kleintje. Hoeveel personen met een  handicap werken er bij de gemeente? Wat doet de gemeente eraan om dat aantal te vergroten? Dit is een concrete opdracht waarmee de gemeente een voorbeeldfunctie kan vervullen.
Kortom: Hebt u behoefte aan specifieke adviezen? Dit zijn er een paar. Volgend jaar kunnen de eerste resultaten er liggen, mits u nu begint. Organiseer daarom in september of oktober een startbijeenkomst over het VN-Verdrag. Als dé expert op het gebied van het VN-Verdrag kom ik u graag vertellen wat er nog meer kan. Interesse? Stuur een e-mail naar info@stimulansz.nl en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp