0

Met de wetswijziging per 2021 zal het college van B&W vanaf het boekjaar 2021 een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken afgeven. En dat gaat over meer dan het sociaal domein alleen.

 

Steeds meer gebruikers gaan KiC breder inzetten. Dus niet enkel voor kwaliteitscontrole en IC Werk & Inkomen, Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening (= Sociaal  Domein), maar ook voor bedrijfsvoering zoals Personeelszaken, Inkopen, Facturatie, Subsidies, Burgerzaken, Belastingen, Omgevingsvergunning, Treasury, enz. Een sterke kwaliteitscontrole en IC met KiC op het brede sociaal domein leidt vaker tot enthousiasme om KiC voor het gehele concern te gebruiken. Misschien herkent u de vraag vanuit uw organisatie? Daarom doen we nu een scherp aanbod voor KiC professional gebruikers die KiC al gebruiken voor het hele Sociaal Domein en daarvoor al geabonneerd zijn op de ‘All-in module Sociaal Domein’.

 

Voor slechts € 2.500,00 extra ontvangt u de module ‘KiC upgrade SD naar Concern’. Hiermee kunt  u alle controles voor het gehele concern uitvoeren en beschikt u over alle standaard normensets voor het Sociale Domein (PW, Wmo, Jeugdewet, SHV) én alle andere bedrijven/onderdelen van het gemeenteconcern. Voor alle bedrijfsonderdelen geldt ook de gratis serviceverlening voor de jaarlijkse herinrichting  en maatwerk op locatie die u al van ons gewend bent. Daarmee maakt u meteen een grote stap naar de rechtmatigheidsverantwoording vanuit het college zodat vanaf 2021 ook uw gemeente in control gaat zijn.

 

Door een mailtje te sturen naar info@stimulansz.nl kunt u aangeven dat u hiervoor interesse hebt. Weet daarbij dat u ook per jaar uw abonnement kunt wijzigen en ook KiC voor het gehele concern bijvoorbeeld één jaar kunt uitproberen.