0

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die gemeenten kunnen benutten bij het indienen van een aanvraag voor een vangnetuitkering over 2017.

  • Daadwerkelijk getroffen maatregelen
  • Maatregelen treffen vóór moment van indiening
  • Onderscheid interne en externe maatregelen en hoe tot externe maatregelen is gekomen
  • Verdere tekortreductie

Meer informatie

Op de website van de toetsingscommissie en in het modelaanvraagformulier staan de voorwaarden volledig omschreven.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp