0

De stijging is het gevolg van de coronamaatregelen die half maart zijn geëffectueerd. De verwachting is dat het aantal aanvragen in april verder zal stijgen.

Een bijzondere situatie

Normaal gesproken is het aantal aanvragen voor bijstand door het jaar heen redelijk stabiel. Het aantal aanvragen lag in februari rond het gemiddelde van de periode februari 2019 t/m februari 2020. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van 179 gemeenten die over de periode maart 2019 t/m maart 2020 complete gegevens hebben geleverd over het aantal aanvragen algemene bijstand in hun gemeente. Deze gemeenten representeren 61% van het bijstandsbestand.

Het aantal toegekende bijstandsuitkeringen is in maart slechts licht gestegen. Het duurt namelijk enkele dagen tot weken voordat een gemeente een aanvraag heeft verwerkt en het recht op een uitkering heeft vast kunnen stellen.

Niet alle aanvragen algemene bijstand leiden tot een uitkering

Ongeveer 74% van de aanvragen voor bijstand leidt bij een gemiddelde gemeente tot een uitkering. Er zijn enkele signalen vanuit gemeenten dat zij nu vaker een aanvraag afwijzen omdat er geen recht op een uitkering is. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld nog een beroep kunnen doen op de WW of een partner hebben die inkomen heeft.

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de website van Divosa.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp