Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Acties

Acties

Stimulansz ontwikkelt met regelmaat nieuwe pilots en tools voor het sociaal domein. Wij delen deze innovatie graag met onze klanten.

Casusboekje Mogelijk maken wat nodig is met de omgekeerde toets
Dit is een doe-het-zelf-boek voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein. Met de omgekeerde toets introduceert Stimulansz een nieuwe manier van kijken naar wet- en regelgeving. Een manier die eigenlijk zo vanzelfsprekend is dat je, als je het principe eenmaal doorhebt, denkt: ‘logisch, zo moet het! Zo is de wet bedoeld!’ Een methode ook die een nieuwe betekenis aan het begrip integraal werken geeft. Want met de omgekeerde toets kiest u uit een palet van wettelijke mogelijkheden, dwars door alle domeinen heen, en met maar één doel voor ogen: uw klant zo goed mogelijk helpen.
Download het boekje

Gratis vluchtelingenboekje
Het onderwerp vluchtelingen gaat ons aan het hart. In de media gaat het vaak over wat er niet kan. Wij geven concrete voorbeelden van wat er wél kan. Download het bestand

Casusboekje VN-verdrag rechten van personen met een handicap
Op 21 januari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Na behandeling in de Eerste Kamer zal het VN-Verdrag na bijna 10 jaar ook door Nederland geratificeerd worden. Het VN-Verdrag is levensbreed: het bestrijkt alle aspecten van het leven. Dit betekent voor gemeenten dat alle gemeentelijke afdelingen met het VN-Verdrag en de consequenties te maken kunnen gaan krijgen.
Stimulansz neemt alvast een voorschot om u hierover te informeren. Download het gratis Casusboekje VN-verdrag rechten van personen met een handicap met elf verhalen en bijbehorende artikelen van het Verdrag. Deze publicatie is bestemd voor gemeenten, maar ook voor andere organisaties die meer willen weten over de inhoud en de reikwijdte van het VN-verdrag. Het boekje is geschreven door Wim Peters, Wmo-specialist bij Stimulansz. Wim Peters doet al zes jaar onderzoek naar de consequenties van het VN-verdrag.

Reddingsplan Hulp bij het huishouden
Op 18 mei 2016 heeft de CRvB uitspraak gedaan in een drietal zaken over het Wmo-onderdeel 'hulp bij het huishouden'. Voor meer uitleg over de impact van de uitspraken van de Centrale Raad en voor uitleg over mogelijke oplossingen om toch te voldoen aan de vereisten die de Centrale Raad in de uitspraken formuleert, kunt u het Reddingsplan 'hulp bij het huishouden' raadplegen. Download het gratis reddingsplan.