Middagbijeenkomsten

De middagbijeenkomsten zijn bedoeld om u in korte tijd bij te praten over recente en komende ontwikkelingen in uitvoering, jurisprudentie en wetgeving. Daarbij kunt u denken aan de ontwikkelingen rond het resultaatgericht werken en duiding van recente en uitspraken die van belang zijn voor de uitvoeringspraktijk. Bijvoorbeeld over handhaving in de Wmo, over het pgb en over de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief.

Dagbijeenkomsten

De dagbijeenkomsten zijn uiteraard anders van opzet. Ze zijn bedoeld voor mensen die hun Wmo-kennis willen bijspijkeren. Uiteraard wordt er ook ingegaan op actualiteiten, net als bij de middagbijeenkomsten. Maar de dagbijeenkomsten zijn vooral een mogelijkheid om Wmo-kennis op een gedegen en praktijkgerichte manier op te frissen. Leidraad hierbij is het uitvoeringsproces: van melding, beslissing en heronderzoek tot (handhavings-) maatregelen als herziening en terugvordering. Uiteraard met bespreking van relevante jurisprudentie en met veel praktische tips, over lastige kwesties als de verhouding tussen Wmo en Wlz, voorliggende en algemeen gebruikelijke oplossingen en herziening en terugvordering.

Kosten deelname

Gemeenten met een Stimulansz-abonnement (Inzicht sociaal domein Wmo) kunnen 1 persoon gratis laten deelnemen aan een middagbijeenkomst in oktober. Voor verdere deelnemers kost deelname (inclusief koffie/thee) aan de middagbijeenkomst € 225,– pp (excl. BTW).

Deelname aan een dagbijeenkomst in november kost € 425,– pp excl. BTW). Lunch en koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.

Gemeenten met een Stimulansz-abonnement (Inzicht sociaal domein Wmo) kunnen ook – in plaats van gratis deelname aan een middagbijeenkomst – 1 persoon laten deelnemen aan een dagbijeenkomst voor een bedrag van € 200,– (excl. BTW). Elke volgende deelnemer van dezelfde gemeente betaalt dan het reguliere tarief van € 425,– pp (excl. BTW).

Meld u nu aan voor de Actualiteitendagen Wmo najaar 2019.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina