De inhoud

In de eerste plaats gaat het om de voor de praktijk relevantie jurisprudentie. Er zijn weer veel belangrijke uitspraken gedaan sinds najaar 2019. In tegenstelling tot de afgelopen jaren gaat die niet meer in meerderheid over huishoudelijke hulp, maar over een brede variatie aan van onderwerpen.

Zo is er een aantal interessante uitspraken gedaan over het beoordelen van de pgb-keuzemogelijkheid, maar ook over heronderzoek, herziening en terugvordering. Met name over die laatste onderwerpen was er tot voor kort weinig jurisprudentie ontstaan.

Verder zijn er over een reeks van andere onderwerpen uitspraken gedaan, onder meer over de toepassing van medische advisering op besluitvormingsonderdelen rond het pgb, en rond voorliggende oplossingen. Allemaal zaken die voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk van belang zijn.

Daarnaast kijken we naar toekomstige ontwikkelingen in de wetgeving, in het bijzonder naar een aantal wetsvoorstellen om de Wmo 2015 op termijn aan te passen, onder meer op het gebied van de besluitvorming, klachtafhandeling en informatie-uitwisseling.

Planning Actualiteitendagen Wmo

Er staan in oktober en november 2 middagbijeenkomsten en 4 dagbijeenkomsten op de agenda. De middagbijeenkomst gaat met name over de ontwikkelingen in de afgelopen periode. De dagbijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die hun Wmo-kennis op een wat uitgebreidere manier willen bijspijkeren of opfrissen. Het gaat daar niet alleen over de actualiteit, maar ook om jurisprudentie-ontwikkelingen in breder perspectief. We lopen daarbij het hele besluitvormingsproces van melding/aanvraag tot en met eventuele terugvordering door, natuurlijk met veel voorbeelden en praktische tips, en aandachtspunten voor de uitvoering. Een dag waar u echt veel aan hebt !

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina