0

Overzicht van alle minimaregelingen

BerekenUwRecht is dé webapplicatie voor een effectief minimabeleid.

 

Met BerekenUwRecht voor de gemeente:

  • heeft u alle minimaregelingen op één centrale plaats,
  • kunnen uw inwoners op eenvoudige wijze zien waarvoor zij in aanmerking komen, en
  • zijn uw inwoners direct bij de juiste aanvraagplek of vervolgstap.

Eén centrale plaats

Het terugdringen van de armoede is een van de belangrijke taken van uw gemeente. Hiervoor heeft uw gemeente diverse minimaregelingen. In veel gemeenten is het aanbod versnipperd, inwoners weten niet welke regelingen voor hen bedoeld zijn, en waar en hoe zij deze kunnen aanvragen.

Met BerekenUwRecht zet u het hele pakket aan minimaregelingen bij elkaar op één centrale plaats. Inwoners hebben hiermee toegang tot alle regelingen die voor hen relevant zijn.

Altijd maatwerk

Er bestaat niet één standaard BerekenUwRecht. Dat komt omdat de webapplicatie alleen goed werkt als deze aan de wensen en de ambities van uw gemeente voldoet. Natuurlijk plaatst Stimulansz alle gemeentelijke regelingen met voorwaarden en vereisten in BerekenUwRecht. Maar vóórdat we dat doen, bespreken we met u welke doelen de gemeente wil bereiken met het minimabeleid en welke problemen of knelpunten er met BerekenUwRecht kunnen worden opgelost. Belangrijke vragen hierbij zijn: Voor wie is BerekenUwRecht bedoeld, voor inwoners, voor intermediairs en hulpverleners of voor allemaal? En hoe kunnen zij BerekenUwRecht vinden en gebruiken? Stimulansz geeft hierin advies en helpt de gemeente de gewenste keuzes te maken.

Het proces erna

Om BerekenUwRecht zo effectief mogelijk te gebruiken, besteden we ook aandacht aan het proces erna. We bespreken met u hoe inwoners de juiste vervolgstappen kunnen maken. Die stap kan het indienen van een aanvraag zijn, maar ook een ‘warme’ overdracht naar een hulp- of dienstverlener voor een vervolggesprek. Met de mogelijkheden die uw gemeente hierbij heeft, zorgen we dat het aantal afhakende gebruikers zo klein mogelijk, en liefst 0% is.

Direct een digitale aanvraag indienen met BerekenUwRechtPlus

Wilt u de gebruikers van BerekenUwRecht direct een digitale aanvraag laten indienen? Dit kan met BerekenUwRechtPlus! Ook als u zelf nog geen mogelijkheid heeft om inwoners digitaal hun aanvragen te laten doen. We zorgen dat digitale formulieren bij u terecht komen in een e-mailbox, een zaaksysteem of in de back-office. Daarnaast adviseren we u bij het inrichten van het juiste werkproces om de aanvragen en verzoeken af te handelen. BerekenUwRechtPlus kent 2 varianten: Small en XL.

BerekenUwRechtPlus Small

  • Voor de meeste gemeenten met een gemiddeld aantal aanvragen volstaat een eenvoudige technische aansluiting die vrijwel geen aanpassingen van uw systeem vraagt.

BerekenUwRechtPlus XL

  • Voor gemeenten die heel veel aanvragen te verwerken krijgen en op tijdwinst per aanvraag willen sturen, maakt Stimulansz een koppeling met de back-office.

Ervaring van de gemeente Zaanstad met BerekenUwRecht

BerekenUwRecht is een belangrijk instrument voor de gemeente, stelt André Meijer van Putten beleidsadviseur bij de gemeente Zaanstad “De tool heeft een belangrijk functie, gelet op het aantal aanvragen. Vanwege de energiecrisis wordt de tool nu ook veel belangrijker voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon. We verwachten dat ook deze inwoners gebruik gaan maken van BerekenUwRecht, omdat zij niet zeker weten of zij een inkomen hebben van 120% of lager.” Lees verder

Nieuwsgierig?

Onze adviseur John Nuyten vertelt u graag meer over de voordelen van BerekenUwRecht.

Neem direct contact op met de specialist

Sam van Grinsven

Adviseur bedrijfsvoering. Sterk op het snijvlak van inhoud en techniek.

06 12 58 82 11
John Nuyten

Specialist Berekenuwrecht, dé webapplicatie voor een effectief minimabeleid; adviseur WerkloonT, de webapplicatie die waarschuwt voor een armoedeval.

06 12 45 96 60

Anderen bekeken ook