Informatiemanagement

Resultaten

Goede redenen om te kiezen voor onze beveiligingsmonitor Suwinet

 • De monitor is een efficiënte methode om het beveiligingsplan in uw gemeente door te lichten en het Suwinet-gebruik te monitoren. Dit gebeurt op basis van een periodiek op te vragen raadpleegbestand bij het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI). Dit bestand kunt u inlezen in de Beveiligingsmonitor.
 • Met dit kwaliteitsregistratiesysteem waarborgt u de privacy van de burgers. Steekproefsgewijs bekijkt u welke gegevens uit Suwinet door wie zijn geraadpleegd. U toetst of dat past bij de rol van die persoon binnen de organisatie. Dus wie gegevens raadpleegt waarvoor hij niet bevoegd is, wordt gesignaleerd. Daarbij vormen de Suwinet-raadplegingen van uw eigen organisatie, die het BKWI verzamelt, de basis voor de steekproefsgewijze controle binnen uw gemeente.
 • U beschikt altijd over actuele normensets.
 • De techniek is uitermate betrouwbaar. De Beveiligingsmonitor draait op het platform van ons kwaliteitscontroleprogramma KiC. Dat is bij zo’n 200 gemeenten in gebruik (ongeveer 90% van het totaal aantal gemeenten in ons land.) Ruim 1800 gebruikers voeren er jaarlijks 140.000 onderzoeken mee uit.
 • De monitor vormt een optimale voorbereiding op de inspectiebezoeken van SZW.
 • Per rol, per gebruiker, per soort raadpleging en per norm brengt de monitor de uitkomsten in kaart en levert voortgangsrapportages op verbetermaatregelen.
 • U kunt te allen tijde onze helpdesk raadplegen voor advies, service en ondersteuning.
 • De monitor biedt u een full service-contract dat uw organisatie ontzorgt.

Via Suwinet hebben gemeenten inzage in vertrouwelijke persoonsgegevens zoals loon, hypotheek, woonadres en bankgegevens van inwoners. Op grond daarvan stellen gemeenten vast of mensen recht hebben op een uitkering. Als echter andere, niet-bevoegde partijen toegang krijgen tot het systeem, kunnen zij er misbruik van maken. Met als gevolg dat gemeenten die niet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van hun burgers kunnen worden afgesloten van Suwinet.

In 2015 kwamen gemeenten nog negatief in het nieuws vanwege onzorgvuldige omgang met het gebruik van Suwinet. Intussen is er gelukkig veel verbeterd. Er zijn beveiligingsplannen opgesteld en geïmplementeerd. En de Inspectie SZW breidde de controles uit. Ook moeten gemeenten tegenwoordig via steekproeven aantonen dat deze plannen hebben gewerkt. De inspectie houdt nauwlettend in de gaten of het allemaal goed gaat.

Voorkom misbruik van Suwinet. Stimulansz heeft samen met gemeenten een handige tool ontwikkeld: de Beveiligingsmonitor Suwinet.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, privacymedewerkers of kwaliteitsmedewerkers die in opdracht van de Security-officer beveiligingsplannen Suwinet doorlichten en implementeren, en de werking van de plannen bij de gebruikers van Suwinet toetsen.

Binnen uw gemeente heeft iedere medewerker zijn eigen rol en taken. Iedere medewerker kan de monitor gebruiken vanuit zijn specifieke behoefte. De één zal met de monitor het gemeentelijk beveiligingsplan Suwinet aan de ‘7 normen’ toetsen. De ander analyseert er de gebruikersrapportage mee. Een derde medewerker doet een steekproefsgewijze gebruikerstoets op gedane raadplegingen bij Suwinet. Iedereen kan dus op elk gewenst niveau met de monitor aan de slag.

Daarnaast kunt u met de monitor:

 • verbetermaatregelen plannen en bewaken;
 • de uitvoering van controles beheersen;
 • de taken en bevoegdheden van de gebruikers van het programma inrichten.

Module of zelfstandige applicatie

Voor de bestaande KiC-gebruikers stellen we de Beveiligingsmonitor Suwinet zonder meerkosten beschikbaar als module. Niet-KiC-gebruikers kunnen een abonnement nemen op de Beveiligingsmonitor Suwinet als zelfstandige applicatie.

Servicecontract

Wilt u graag de zorg voor uw beveiligingsbeleid Suwinet in vertrouwde handen geven? Gebruik dan ons servicecontract. Dit is wat wij voor u doen:

 • het regelen van de jaarlijkse overgang naar het nieuwe controlejaar;
 • het plaatsen van (eigen) geactualiseerde normensets in de Beveiligingsmonitor Suwinet door een ervaren adviseur, gespecialiseerd in kwaliteitszorg. Zo hoeft u zich niet alle geavanceerde functies in de applicatie zelf eigen te maken;
 • we houden u op de hoogte van de nieuwste updates van het programma;
 • tussendoor kunt u kosteloos wijzigingen laten aanbrengen in het programma;
 • we bieden u advies bij uw beveiligingsbeleid.

Kortom: met een servicecontract bent u verzekerd van een optimale inrichting en optimaal gebruik van de Beveiligingsmonitor Suwinet.

Neem direct contact op met de specialist

Henny Muis

Henny is specialist bedrijfsvoering op het terrein van het sociaal domein.

Wiljan de Jong

Wiljan ontwikkelt en implementeert tools voor kwaliteitsverbetering en privacy- en informatieveiligheid.

Anderen bekeken ook

Informatiemanagement