0

Kwaliteitscontrole

Resultaten

 • U meet en verbetert de kwaliteit van uw dienstverlening
 • U bespaart  tijd en geld
 • U verricht de verbijzonderde interne controle en/of kwaliteitscontrole in het sociaal domein
 • U toont richting het college en de accountant aan dat u in control bent

Maak nu 6 weken lang vrijblijvend kennis met KiC (Kwaliteit in Controle). In deze periode begeleiden wij u in het werken met KiC en helpen wij u om kwaliteitscontrole te borgen in uw organisatie. Neem contact op over dit proces en de minimale kosten die wij hiervoor in rekening brengen.’

KiC Basic helpt gemeenten om de kwaliteit van hun uitvoeringsproces te controleren en te verbeteren op dossierniveau. Dit abonnement biedt de mogelijkheid tot:

 • toetsing vooraf
 • procescontrole achteraf
 • themacontrole
 • rechtmatigheidscontrole / rechtmatigheidsverantwoording

Met behulp van KiC weet u wat wel en niet werkt. Dat is een belangrijke stap naar een succesvolle organisatie en een goede dienstverlening.

Voor wie?

KiC Basic is voor intern controleurs en kwaliteitsmedewerkers van de afdeling sociaal domein in kleine gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan wijkteams en de afdelingen werk en inkomen, schuldhulpverlening, Wmo en jeugd.

Is uw gemeente al professioneel bezig met kwaliteitscontrole of groter dan 30.000 inwoners? Of werken jullie met andere gemeenten in een samenwerkingsverband? Dan is voor uw organisatie KiC Professional de beste keuze.

Functionaliteiten KiC Basic

Controles uitvoeren

Met KiC Basic kunt u handmatig diverse kwaliteitscontroles uitvoeren. De applicatie helpt u om het onderzoek systematisch uit te voeren. U registreert de uitkomsten die worden veilig opgeslagen in één centrale database. Daarmee krijgt u grip op de kwaliteit van de uitvoering.

Eenvoudig en uitgebreid rapporteren

Van elk onderzoek kunt u eenvoudig een print in Word maken om de resultaten te bespreken met de consulent of klantmanager die verantwoordelijk is voor het rapport, het besluit of de betaling. Er zijn diverse rapportages in Word en Excel beschikbaar waarmee u de onderzoeksresultaten kunt analyseren. Bijvoorbeeld op veel voorkomende fouten, slecht presterende medewerkers en processen die wel of niet goed werken. Zo kunt u eenvoudig sturen op kwaliteit en uitgebreid rapporteren aan management en bestuur.

Standaard normensets

Jaarlijks worden er in KiC honderden standaard normensets beschikbaar gesteld om te kunnen toetsen, steekproefsgewijs processen te monitoren of de rechtmatigheid van de betalingen te controleren. Deze worden jaarlijks door de redactiecommissie van Stimulansz geactualiseerd.

Zelf rechten en gebruikersgroepen beheren

Met de KiC applicatie kunt u de organisatie van het controlewerk eenvoudig regelen. Wie mag bij welke knoppen? Voor welke afdelingen/regelingen moeten de onderzoeken worden uitgevoerd? Het controlewerk van verschillende afdelingen blijft daardoor netjes gescheiden.

Aanvullende modules

KiC Basic wordt geleverd met één standaard module, bijvoorbeeld Participatiewet of Wmo 2015. U kunt nog meer uit KiC Basic halen door onze aanvullende modules aan te schaffen. Zo sluit KiC altijd aan bij de behoeften van uw gemeente. Wilt u bijvoorbeeld naast de kwaliteit van de dienstverlening van de Participatiewet ook de kwaliteit van de Jeugdwet toetsen en verantwoorden? Dan schaft u een extra module aan. Voor elk specifiek vakgebied is een inhoudelijke module beschikbaar. We hebben inhoudelijke modules op het gebied van:

 • Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz
 • Wmo 2015
 • Jeugdwet
 • Schuldhulpverlening

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Servicecontract

De meeste van onze gebruikers sluiten een servicecontract af voor het regelen van de jaarlijkse overgang naar het nieuwe controlejaar en het plaatsen van (eigen) geactualiseerde normensets in KiC. Eén van onze ervaren adviseurs gespecialiseerd in kwaliteitszorg komt daarvoor bij de gemeente langs. U hoeft hierdoor niet alle geavanceerde functies in KiC zelf toe te passen. Ook brengen we u op de hoogte van de nieuwste functies van het programma. En tussendoor kunt u kosteloos wijzigingen laten aanbrengen in het programma. Ten slotte bieden we binnen het servicecontract advies en ondersteuning om de kwaliteit van de uitvoering te optimaliseren.

All-in module Sociaal Domein

Wanneer u voor drie of meer regelingen binnen het sociaal domein de kwaliteitscontrole moet uitvoeren, dan is de zogenaamde All-in module Sociaal Domein aantrekkelijk. Voor de prijs van drie modulen ontvangt u de normensets van alle bovengenoemde regelingen plus het Servicecontract.

Wilt u meer informatie, een demo, een proefabonnement of een vrijblijvende offerte aanvragen? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Of neem direct contact op met een van onze adviseurs:

Adviseurs

Maarten Simons

Productmanager kwaliteit en bedrijfsvoering van Kwaliteit in Control (KiC).

06 57 67 53 43
Henny Muis

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met veel ervaring in het doorlichten van organisaties.

06 10 01 48 74
Mr. Michel Gooijer

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met veel ervaring in accountantsorganisaties.

06 12 57 00 64
Marieke Blankendaal

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering, ervaren in werkprocessen, toetsen en kwaliteitscontrole binnen en buiten de gemeentelijke wereld.

06 82 04 35 00

Anderen bekeken ook