0

Kwaliteitscontrole

Resultaten

 • U meet en verbetert de kwaliteit van uw dienstverlening
 • U bespaart  tijd en geld
 • U verricht de verbijzonderde interne controle en/of kwaliteitscontrole in het sociaal domein
 • U toont richting het college en de accountant aan dat u in control bent

Maak nu 6 weken lang vrijblijvend kennis met Kwaliteit in Control. In deze periode begeleiden wij u in het werken met KiC en helpen wij u om kwaliteitscontrole te borgen in uw organisatie. Neem contact op over dit proces en de minimale kosten die wij hiervoor in rekening brengen.

KiC Professional is de online applicatie om grip te krijgen op de kwaliteit van uw uitvoeringsprocessen en de rechtmatigheid van de uitgaven. U bepaalt zelf uw ambitieniveau en stelt aan de hand van een Risico-inventarisatie een controleplan op. Op basis van de uitkomsten treft u maatregelen en stuurt u op de verbetering van de bedrijfsprocessen.

Met behulp van KiC weet u wat wel en niet werkt. Dat is een belangrijke stap naar een succesvolle organisatie en een goede dienstverlening.

Doelgroep

KiC Professional is voor intern controleurs, kwaliteitsmedewerkers en toetsers in het sociaal domein van middelgrote of grote gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan wijkteams of afdelingen werk en inkomen, Wmo, jeugd en schuldhulpverlening. Ook is KiC Professional geschikt voor samenwerkingsverbanden.

Bent u op zoek naar een applicatie die u voor meerdere afdelingen binnen uw gemeente of samenwerkingsverband in kunt zetten? Dan is voor uw organisatie KiC Concern de beste keuze.

Belangrijkste functionaliteiten KiC Professional

Controles uitvoeren

Met KiC Professional kunt u diverse kwaliteitscontroles uitvoeren. De applicatie helpt u om het onderzoek systematische uit te voeren. U registreert de uitkomsten die worden veilig opgeslagen in één centrale database. Verder biedt KiC Professional de mogelijkheid om met gewogen normen te werken (de ene fout weegt immers zwaarder dan de andere).

Verbind KiC met uw cliëntregistratie-systeem

Het grote voordeel van het KiC Professional programma is dat massabestanden van alle besluiten of betalingen uit uw administratie kunnen worden geïmporteerd. Hiermee kunt u dan automatische steekproeven uitvoeren volgens uw controlewerkplan.

Zelf rechten en gebruikersgroepen beheren

Met de KiC applicatie kunt u de organisatie van het controlewerk eenvoudig regelen. Wie mag bij welke knoppen? Voor welke afdelingen/regelingen moeten de onderzoeken worden uitgevoerd? Het controlewerk van verschillende afdelingen blijft daardoor netjes gescheiden.

Inrichten op maat

We kunnen KiC Professional op maat voor u inrichten. Onze adviseurs helpen u tijdens de opstartfase met de doorlichting van de werkprocessen, de inrichting van het systeem van kwaliteitscontrole en met de training en begeleiding van de gebruikers.

Digitaal controledossier

Met de KiC applicatie kunt u documenten/bewijslast uploaden, zodat er een digitaal controledossier ontstaat. Daarnaast kunt u uw accountant laten inloggen in KiC, zodat u niet meer een eindeloze hoeveelheid papier hoeft uit te wisselen.

Standaard en eigen normensets

Jaarlijks worden er in KiC honderden standaard normensets beschikbaar gesteld om te kunnen toetsen, steekproefsgewijs processen te monitoren of de rechtmatigheid van de betalingen te controleren. Deze worden jaarlijks door de redactiecommissie van Stimulansz geactualiseerd. Met KiC Professional kunt u ook eigen normensets ontwikkelen of ontwerpen van andere KiC-gebruikers gebruiken

Eenvoudig en uitgebreid rapporteren met realtime dashboard

Van elk onderzoek kunt u eenvoudig een print in Word maken om de resultaten te bespreken met de consulent of klantmanager die verantwoordelijk is voor het rapport, het besluit of de betaling. Er zijn diverse rapportages in Word en Excel beschikbaar waarmee u de onderzoeksresultaten kunt analyseren. Bij KiC Professional is er ook een realtime dashboard beschikbaar. U kunt uw leidinggevenden, management en bestuur rechtstreeks toegang geven, zodat zij zelf kunnen zien hoe de kwaliteit van de dienstverlening er voor staat.

Aanvullende modules

KiC Professional wordt geleverd met één standaard module, bijvoorbeeld Participatiewet of Wmo 2015. U kunt nog meer uit KiC Professional halen door onze aanvullende modules aan te schaffen. Zo sluit KiC altijd aan bij de behoeften van uw gemeente. Wilt u bijvoorbeeld naast de kwaliteit van de dienstverlening van de Participatiewet ook de kwaliteit van de Jeugdwet toetsen en verantwoorden? Dan schaft u een extra module aan. Voor elk specifiek vakgebied is een inhoudelijke module beschikbaar. We hebben inhoudelijke modules op het gebied van:

 • Participatiewet/Ioaw/Ioaz/Bbz
 • Wmo 2015
 • Jeugdwet
 • Schuldhulpverlening

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Servicecontract

De meeste van onze gebruikers sluiten een servicecontract af voor het regelen van de jaarlijkse overgang naar het nieuwe controlejaar en het plaatsen van (eigen) geactualiseerde normensets in KiC. Eén van onze ervaren adviseurs gespecialiseerd in kwaliteitszorg komt daarvoor bij de gemeente langs. U hoeft hierdoor niet alle geavanceerde functies in KiC zelf toe te passen. Ook brengen we u op de hoogte van de nieuwste functies van het programma. En tussendoor kunt u kosteloos wijzigingen laten aanbrengen in het programma. Ten slotte bieden we binnen het servicecontract advies en ondersteuning om de kwaliteit van de uitvoering te optimaliseren.

All-in module Sociaal Domein

Wanneer u voor drie of meer regelingen binnen het Sociaal de kwaliteitscontrole moet uitvoeren, dan is de zogenaamde All-in module Sociaal Domein aantrekkelijk. Voor de prijs van drie modulen ontvangt u de normensets van alle bovengenoemde regelingen plus het Servicecontract.

Wilt u meer informatie, een demo of een vrijblijvende offerte aanvragen? Vul dan het contactformulier in.

Optionele functionaliteiten

Wilt u meer handige functionaliteiten? Bijvoorbeeld om op een snelle manier processen te beschrijven? U kunt KiC Professional ook aanvullen met functionele modules. We hebben de volgende aanvullend functionele modules:

 • Proceseditor
  Voor slim en snel processen beschrijven en onderhouden.
 • Risicoscan
  Hiermee kunt u professioneel uw organisatie doorlichten op bedrijfsrisico’s.
 • Effectmonitor
  Eenvoudig effecten meten op basis van uw eigen beleidsplannen.

Wilt u meer informatie, een demo of een vrijblijvende offerte aanvragen? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Of neem direct contact op met een van onze adviseurs:

Adviseurs

Maarten Simons

Productmanager kwaliteit en bedrijfsvoering van Kwaliteit in Control (KiC).

06 57 67 53 43
Henny Muis

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met veel ervaring in het doorlichten van organisaties.

06 10 01 48 74
Mr. Michel Gooijer

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met veel ervaring in accountantsorganisaties.

06 12 57 00 64
Marieke Blankendaal

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering, ervaren in werkprocessen, toetsen en kwaliteitscontrole binnen en buiten de gemeentelijke wereld.

06 82 04 35 00

Anderen bekeken ook