Juridische kennisbank

Resultaten

De Minimascan:

  • helpt om de armoedeproblematiek in gemeenten of provincies in kaart te brengen;
  • maakt (financiële) consequenties van beleidswijzigingen inzichtelijk;
  • ondersteunt bij het berekenen van het bereik van minimaregelingen.

De Minimascan geeft een beeld van de huidige omvang en samenstelling van de doelgroep van het gemeentelijk armoedebeleid in uw gemeente of provincie. De scan berekent het aantal huishoudens in uw gemeente met een inkomen tot het sociaal minimum (bijstandsnorm) of een percentage daarboven, bijvoorbeeld 110% of 115%. En ook hoe deze groepen zijn samengesteld. Het helpt u om de armoedeproblematiek in uw gemeente of provincie in kaart te brengen en draagt bij aan een effectief armoedebeleid.

De Minimascan draagt bij aan een effectief armoedebeleid, zodat burgers betere ondersteuning kunnen ontvangen.

Wij bieden de minimascan aan als onderdeel van een aantal modules in onze juridische kennisbank Inzicht Sociaal domein. Wanneer u een (proef)abonnement afsluit op de modules Schuldhulp, Werk en Participatie of Inkomen, krijgt u automatisch toegang tot de minimascan. Daarnaast bent u met onze juridische kennisbank altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers armoedebeleid.

Inhoud

In de Minimascan vindt u per inkomensgroep, variërend van 101% tot 150% van het sociaal minimum, het aantal:

  • huishoudens;
  • huishoudens met kinderen;
  • personen;
  • kinderen

Bij het aantal huishoudens wordt daarbij ook onderscheid gemaakt tussen de belangrijkste bronnen van inkomsten van huishoudens.

Neem direct contact op met de specialist

Ingrid Sens

Hoofdredacteur Kennisbank Inzicht Sociaal Domein en specialist publieksteksten.

Anderen bekeken ook

Juridische kennisbank