Resultaten

De Minimascan:

  • helpt om de armoedeproblematiek in gemeenten of provincies in kaart te brengen;
  • maakt (financiële) consequenties van beleidswijzigingen inzichtelijk;
  • ondersteunt bij het berekenen van het bereik van minimaregelingen.

De Minimascan geeft u een representatief beeld van de omvang en samenstelling van de doelgroep van het armoedebeleid in uw gemeente of provincie.

De Minimascan draagt bij aan een effectief armoedebeleid, zodat burgers betere ondersteuning kunnen ontvangen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers armoedebeleid.

Inhoud

Inhoud

In de Minimascan vindt u per inkomensgroep, variërend van 101% tot 125% van het sociaal minimum, het aantal:

  • huishoudens;
  • huishoudens met kinderen;
  • personen;
  • kinderen.

Bij het aantal huishoudens wordt daarbij ook onderscheid gemaakt tussen de belangrijkste bronnen van inkomsten van huishoudens.

Neem direct contact op met de specialist

Pieter-Jan de Jongh

Pieter-Jan is gespecialiseerd in hulpverlening voor kwetsbare jongeren van 16 tot 27 jaar in het sociaal domein.

Anderen bekeken ook