Managementinformatie

Resultaten

De Minimascan:

  • helpt om de armoedeproblematiek in gemeenten of provincies in kaart te brengen;
  • maakt (financiële) consequenties van beleidswijzigingen inzichtelijk;
  • ondersteunt bij het berekenen van het bereik van minimaregelingen.

De Minimascan geeft een beeld van de huidige omvang en samenstelling van de doelgroep van het gemeentelijk armoedebeleid in uw gemeente of provincie.

De Minimascan draagt bij aan een effectief armoedebeleid, zodat burgers betere ondersteuning kunnen ontvangen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers armoedebeleid.

Inhoud

In de Minimascan vindt u per inkomensgroep, variërend van 101% tot 150% van het sociaal minimum, het aantal:

  • huishoudens;
  • huishoudens met kinderen;
  • personen;
  • kinderen

Bij het aantal huishoudens wordt daarbij ook onderscheid gemaakt tussen de belangrijkste bronnen van inkomsten van huishoudens.

Neem direct contact op met de specialist

Waling Koning

Waling is gespecialiseerd in het inrichten van ICT-(bedrijfs)processen.

Anderen bekeken ook

Managementinformatie