Resultaten

  • Met PInzicht bent u volledig ‘in control’ als het gaat om privacy en informatieveiligheid.
  • U bent in staat om zelf de privacy- en informatiemaatregelen beheersbaar te maken in uw organisatie.
  • U betrekt continu al uw personeel bij het thema privacy en informatieveiligheid.

Digitale dienstverlening is sterk in opkomst en het gebruik van administratiesystemen is niet meer weg te denken uit de samenleving. Deze systemen bevatten veel privacygevoelige informatie. Gemeenten moeten de beveiliging daarvan bewaken en eventuele datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de uitvoering van het privacy- en informatieveiligheidsbeleid van gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben wij het ondersteunend programma PInzicht ontwikkeld.

Risico

Wanneer gemeenten op het terrein van privacy en informatieveiligheid steken laten vallen, kan dat hun duur komen te staan. De rekening kan op dit moment oplopen tot een boete van € 900.000. En wanneer de Wet Bescherming Persoonsgegevens in mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) loopt dit bedrag nog verder op.

De zwakste schakel bij het waarborgen van de privacy, dat bent u zelf. Samen met uw collega’s.

Oplossing

Veel bedrijven monitoren tegen te hoge kosten de uitvoering van het privacy- en informatieveiligheidsbeleid bij gemeenten. Daarnaast is monitoren geen eenmalige actie. Het is een proces dat continu om zorg en aandacht vraagt.

Daarom is de beste oplossing wat ons betreft: zelf doen! Met behulp van Stimulansz.

Net als bij kwaliteitszorg, -controle en verantwoording, moet u uw privacy-beleid en de bewaking van de informatieveiligheid vooral zelf binnen uw eigen organisatie vormgeven. Uw medewerkers kennen de praktijk als geen ander en als gemeente kunt u het beste inschatten waar u de meeste risico’s loopt. Het waarborgen van de privacy van uw burgers, medewerkers en andere personen die in uw systemen staan is geen eenvoudige klus. Daar komt heel wat bij kijken.

PInzicht: totaaloplossing voor gemeenten

Samen met een aantal koplopers (security officers van gemeenten en samenwerkingsverbanden) heeft Stimulansz een totaaloplossing gebouwd onder de naam PInzicht. Hierin komen het privacy- en veiligheidsbeleid van onderzoek tot en met het beheer van documenten en de controle op de uitvoering samen.

PInzicht bestaat uit 4 modules

  • onderzoekmodule
  • enquêtemodule voor informatie- en privacy-bewustzijn
  • documentbeheer
  • Information Security Management System (ISMS)

Betrouwbaarheid gegarandeerd

Deze zelfstandige webapplicatie is gebouwd op het platform van de betrouwbare KiC-applicatie voor kwaliteitscontrole. Deze applicatie is in gebruik bij 200 gemeenten en kent zo’n 12.000 gebruikers. De applicatie is goed voor zo’n 135.000 onderzoeken per jaar.

Vrijblijvende afspraak

Wilt u in uw organisatie de privacy– en informatieveiligheid op orde brengen voor 25 mei 2018? U kunt een vrijblijvend gesprek aanvragen bij onze PInzicht-experts. Zij presenteren u graag de mogelijkheden van deze webapplicatie.

Neem direct contact op met de specialist

Wiljan de Jong

Wiljan ontwikkelt en implementeert tools voor kwaliteitsverbetering en privacy- en informatieveiligheid.

Henny Muis

Henny is specialist bedrijfsvoering op het terrein van het sociaal domein.

Maarten Simons

Maarten ontwikkelt en implementeert tools op het gebied van kwaliteitscontrole en privacy voor verbetering van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Anderen bekeken ook