Privacy en Informatieveiligiheid

Resultaten

  • U weet hoe u zorgvuldig omgaat met privacygevoelige informatie van burgers en collega’s
  • Een steekhoudend privacybeleid dat aantoonbaar kan worden gemonitord
  • Een zelfsturende organisatie die maatregelen implementeert en onderzoek doet om privacy- en informatieveiligheidsbeleid in control te brengen
  • Een uitgestippelde route die uw gemeente AVG-proof maakt

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. Is uw organisatie als AVG-proof? Met deze aanpak bent u overal op voorbereid.

Zo wordt u AVG-proof

Sinds 25 mei 2018 heeft u als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Daarom is het noodzakelijk om rekening te houden met deze veranderingen. Stimulansz heeft jarenlange ervaring met privacy- en informatieveiligheid. We weten waar de knelpunten zitten. Kennen de wet als geen ander en zijn thuis in bedrijfsprocessen van gemeentelijke organisaties. Met onze aanpak maakt u uw hele organisatie in één klap privacyproof.

Bent u security officer of functionaris gegevensbescherming (FG)? Met dit adviestraject bent u in korte tijd AVG-proof

Doelgroep

Medewerkers gemeente, College van B&W, Controller, Functionaris gegevensbescherming (FG), Privacyfunctionaris, Chief Security Officer (Ciso) en Security Officers. 

Inhoud

Ontwikkeling van lokaal AVG-proof privacybeleid en de vertaling daarvan naar de bedrijfsprocessen

Een standaard privacybeleid ontwikkelen is niet moeilijk. U download het voorbeeldbeleidsplan van KING en past dit aan de lokale situatie aan. Maar verbetert daarmee de privacybescherming van uw burgers? Daar komt veel meer bij kijken. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen van privacybeleid dat er echt toe doet. En helpen u het beleidsplan te implementeren in uw gemeente. In de implementatiefase wordt het plan vertaald naar concrete acties. Deze worden per afdeling ingepast in de bestaande bedrijfsprocessen. Het resultaat is dat de medewerkers weten wat zij wel en niet kunnen doen met persoonsgegevens. Bovendien is de vastlegging van gegevens in de administratiesystemen veilig geregeld, zodat de kans op datalekken minimaal is.

Niet alleen het privacybeleidsplan zelf, ook de uitvoering ervan moet AVG-proof zijn. Daartoe moet uw privacybeleid worden vertaald naar concrete normen. Dat doen wij voor u op basis van uw eigen beleidsplan. Deze normen integreert u in de bestaande werkprocessen van de diverse afdelingen die ermee aan de slag gaan. Op basis van die normen kan uiteindelijk de werking van het privacybeleid worden aangetoond, door het nemen van steekproeven. U bent aantoonbaar ‘in control’.

Kwartiermaker AVG

Onze privacy-specialisten kunnen in de rol van kwartiermaker AVG uw gemeentelijke organisatie in een aantal maanden op weg helpen om AVG-proof te worden. Nadat zij het voorbereidende werk hebben gedaan, is het de bedoeling dat zij zich snel overbodig maken. Dit door hun kennis en kunde over te dragen aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van uw gemeente.

AVG Bewustwordingssessie College van B&W

Is uw bestuur zich nog niet helemaal bewust van de impact, het belang en de bestuurlijke risico’s van het niet tijdig voldoen aan de AVG? Dan kunnen wij ook een bewustwordingssessie organiseren voor het college van B&W, eventueel in combinatie met het MT. Voldoende bestuurlijke prioriteit en draagvlak is cruciaal voor een succesvolle implementatie van de AVG in de gemeentelijke organisatie.

AVG-Bewustzijnssessies voor medewerkers

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers op de hoogte zijn van het beleid? En nog belangrijker: hoe krijgt u het voor elkaar dat medewerkers het belang ervan inzien en ernaar handelen? Stimulansz heeft veel ervaring met het organiseren en houden van bewustzijnssessies voor medewerkers. Van informeren naar handelen. Belangrijk, want u kunt uw privacy- en informatieveiligheid nog zo goed regelen, uiteindelijk komt het aan op privacybewustzijn. Want de privacyveiligheid is zo betrouwbaar als de zwakste schakel binnen uw organisatie.

 

Adviseurs

Priscilla Looren de Jong

Priscilla is een ervaren verandermanager sociaal domein en een echte teamplayer.

Wiljan de Jong

Wiljan ontwikkelt en implementeert tools voor kwaliteitsverbetering en privacy- en informatieveiligheid.

Henny Muis

Henny is specialist bedrijfsvoering op het terrein van het sociaal domein.

Maarten Simons

Maarten ontwikkelt en implementeert tools op het gebied van kwaliteitscontrole en privacy voor verbetering van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Anderen bekeken ook

Privacy en Informatieveiligiheid