Resultaten

  • Gemeenten krijgen met Speaking Minds een advies op maat, dat bijdraagt aan een effectiever en inclusiever armoedebeleid.
  • Scholen stimuleren jongeren deel te nemen aan Speaking Minds en dragen zo bij aan het verkleinen van de afstand tussen jongeren en gemeenten.
  • Jongeren ontdekken hun talenten en krijgen vaardigheden waar ze de rest van hun leven baat bij hebben.
  • Doordat jongeren actief meedenken , neemt hun zelfvertrouwen én het vertrouwen in de overheid toe.

Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek leven maar liefst 320.000 kinderen in armoede en lopen daarmee risico op sociale uitsluiting. Van hen groeien 125.000 kinderen op in een gezin met een langdurig laag inkomen. Dat betekent dat deze kinderen groot worden in een omgeving waarin te weinig geld is voor bijvoorbeeld nieuwe kleren, schoolreisjes of sportclubs. Vanwege schaamte en onzekerheid en omdat er geen geld is voor sociale activiteiten, leven deze kinderen vaak in een isolement.

Doelgroep

Beleidsadviseurs van gemeenten.

De nieuwe methodiek Speaking Minds brengt jongeren en beleidsmakers van gemeenten samen en geeft handen en voeten aan effectief armoedebeleid.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale armoedebeleid en de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Om een goed en effectief armoedebeleid en schuldhulpverlening voor de jongeren op te stellen is het belangrijk om deze groep te betrekken bij de vorming van beleid. Dit gebeurt nog onvoldoende vindt de Kinderombudsvrouw. In deze gemeenten weet men onvoldoende of de voor kinderen/jongeren in armoede bedoelde voorzieningen passend zijn en goed worden gebruikt. En hoe de gemeenten de jongeren met beginnende schuldenproblematiek vroegtijdig geholpen kunnen worden.

Waarvoor kun je speaking minds inzetten:

  • het betrekken van de jongeren bij het armoedebeleid
  • Het betrekken van de jongeren bij het vormgeven van de schuldhulpverlening.
  • armoedebeleid laten aansluiten bij de wensen van de doelgroep
  • vergroten van het bereik van het minimabeleid en
  • opzetten van een denktank voor armoedebestrijding

Brug tussen twee werelden

Onze ervaring is dat jongeren die in armoede leven graag willen meepraten over het gemeentelijk armoedebeleid. Ze weten alleen niet hoe. Gemeenten op hun beurt kunnen deze ervaringsdeskundigen maar moeilijk bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden.

Wij werken met een geteste en doorontwikkelde methode die er, kort samengevat, als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere ROC’s en koppelen hen aan beleidsmakers. Die formuleren een korte en bondige beleidsvraag die te maken heeft met het terugdringen van armoede, terugdringen van de schuldenproblematiek en het voorkomen van sociale uitsluiting. De ‘jongerendenktank’ buigt zich hier over en brengt advies uit aan de gemeente. Zo staan deze jongeren niet langer aan de zijlijn, maar praten ze actief mee.

“Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.”

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo

 

“Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.”

Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht

Neem nu contact op met de specialist

Karin van Nuland

Karin is een enthousiaste trainer, adviseur en specialist op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebeleid.

Anderen bekeken ook