0

Strategisch advies

Resultaten

  • Aan het eind van het traject weet u welke stappen u moeten nemen om uw beleid toekomstbestendig te maken.
  • U krijgt een gedegen onderzoek dat is uitgevoerd door specialisten met een brede ervaring in het sociaal domein.
  • U ontvangt een digitaal overzicht met aanbevelingen voor alle factoren die het succes in het sociaal domein bepalen. Met daarin praktische suggesties en handvatten voor het effectueren van uw beleid.

In de afgelopen jaren heeft uw gemeente zich ingespannen om de transitie vorm te geven van Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet en aanpalende beleidsvelden zoals passend onderwijs. Als wethouder of topmanager heeft u veel geïnvesteerd om de basis op orde te krijgen. Nu is het tijd om even stil te staan bij het doel van de transitie: integrale zorg voor uw inwoners. Welk effect wilde u ook alweer bereiken? En bent u nog wel op de goede weg? De Thermometer sociaal domein helpt u om antwoord te krijgen op deze vragen. De thermometer is een beknopt onderzoek dat de ‘temperatuur’ van uw gemeentelijk sociaal beleid in het sociaal domein meet.

Wat is de ‘temperatuur’ van uw sociaal beleid? Doe de test en maak uw beleid toekomstbestendig.

Doelgroep

College en (top-)management.

Werkwijze

Het onderzoek is kortdurend, maximaal 15 werkdagen. Voordeel hiervan is dat u geen resultaten krijgt die inmiddels weer achterhaald zijn door de werkelijkheid.

  • Uitgangspunt van de Thermometer zijn de decentralisaties. Op basis van de drie landelijke hoofddoelstellingen ‘Eigen kracht’, ‘Integraliteit’ en ‘Financiën’ stellen we vast hoe deze drie op uw lokaal niveau zijn ingevuld.
  • Vervolgens kijken we naar de driehoek van inwoners, professionals en medewerkers van de gemeente. Dit zijn de drie kernspelers in vrijwel elk beleidsplan sociaal domein. Hoe verhouden die zich tot elkaar? En welke veranderingen hebben er plaatsgevonden?
  • Als derde stap zetten we bovengenoemde elementen in een matrix en kunnen we per hoofddoelstelling bepalen welke effecten uw gemeente wil bereiken en wat er moet gebeuren om dat te realiseren.

De Thermometer sociaal domein is een samenwerkingsverband van Stimulansz met Ray Geerling Management & Consultancy en samen-kracht.

Neem direct contact op met de specialist

Gerrit van Romunde

Strateeg integraal denken en werken in het sociaal domein, voor wie het effect voorop staat.

06 53 81 15 18

Anderen bekeken ook