0

Vraag

Stel: Er bestaan gegronde vermoedens van een verzwegen gezamenlijke huishouding en we willen naar aanleiding daarvan een huisbezoek afleggen. Belanghebbende weigert medewerking te verlenen vanwege de angst voor besmettingsgevaar. Kunnen we in de huidige coronacrisis met alle maatregelen dan toch het recht op uitkering intrekken vanwege de weigering om mee te werken?

Antwoord

Een huisbezoek in deze coronatijd is af te raden. Het zal namelijk lastig zijn de 1,5 meter afstand te bewaren, tot de klant én tot uw collega. Een huisbezoek past niet in de oproep om zo min mogelijk buiten uw eigen huis te komen en zoveel mogelijk thuis te werken. Wilt u toch gaan? Een weigering op grond van besmettingsgevaar zult u in deze tijd moeten respecteren. Als u de klant niet wilt alarmeren, dan kunt u beter even wachten met het huisbezoek. Er zijn andere manieren van onderzoek die u nu wel kunt doen, zoals

  • het opvragen van het waterverbruik;
  • waarnemingen vanaf de openbare weg (maar pas op voor stelselmatige waarnemingen, zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBZWB:2020:1047);
  • onderzoek op sociale media (bijv. relatiestatus, let als BOA dan wel op de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer).

Maar waarschijnlijk hebben deze onderzoeken al plaatsgevonden en zijn zij de basis van het ‘gegronde vermoeden’. Kortom, het is raadzaam met een huisbezoek te wachten tot de maatregelen versoepeld of opgeheven worden. U kunt aan het weigeren van medewerking vanwege besmettingsgevaar dus geen gevolgen verbinden voor het recht op uitkering.

Ook na versoepeling maatregelen per 11 mei

Het devies blijft nog steeds ‘werk zoveel mogelijk vanuit huis’. De 1,5 meter moet gerespecteerd blijven. De sociale woningbouw is niet heel ruim dus dat kan al lastig zijn. Contactberoepen mogen alleen op afspraak werken. Zodat ze de klanten kunnen vragen naar klachten die op een besmetting met het coronavirus wijzen. En bij klachten kunnen weigeren. Zou u nu vanaf 11 mei op huisbezoek gaan, dan zou u dat  – voor uw eigen veiligheid – ook moeten toepassen. Dit kan het onderzoek frustreren. Het advies blijft daarom nog steeds het huisbezoek uit te stellen.
Disclaimer: Deze vraag is recent gesteld aan de Helpdesk Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz. Het antwoord is gegeven met de kennis en inzichten van 11 mei 2020. Met de huidige, snelle ontwikkelingen kan Stimulansz niet garanderen dat dit antwoord op een latere datum nog volledig juist is. We passen het antwoord aan als dat nodig is. Voor meer actuele informatie rond corona en het sociaal domein verwijzen we u naar Inzicht Sociaal Domein.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp