0

Raffaela heeft de studie Lexicologie aan de VU gedaan (deze studie bestaat helaas niet meer). Bij lexicologie houd je je bezig met de betekenis van woorden, de relaties tussen woorden (semantiek) en hoe je die kunt weergeven. Een lexicoloog maakt bijvoorbeeld woordenboeken. Terminologie is eigenlijk een bijzonder type lexicologie. Waar het bij lexicologie gaat om algemene taal, gaat het bij terminologie om het beschrijven van vaktaal. De TZW is nu ook niet bepaald allemaal algemene taal, maar ook een behoorlijke portie vaktaal van zowel de zorg- als de overheidssector.

Je werkt al ruim 15 jaar aan de TZW. Wat maakt dit werk zo leuk?

Het werk is al die jaren heel afwisselend gebleven. We wisselden drie keer van organisatie: van het NIZW, via Vilans/Movisie/Nederlands Jeugdinstituut naar Stimulansz. Dat geeft ook de nodige verandering. We zetten de TZW altijd bij veel verschillende projecten in, bij heel verschillende klanten. Als terminoloog is dit een baan die me op het lijf geschreven is.
Het ‘echte’ thesauruswerk blijf ik erg leuk vinden: definities maken van allerlei verschillende onderwerpen, relaties leggen naar andere termen zoals bredere of specifiekere begrippen, uitzoeken hoe we voor een specifieke klant  op een slimme manier uit de grote bak met termen de juiste kunnen krijgen. Daarnaast vind ik het een uitdaging om organisaties enthousiast te krijgen voor het gebruik van de thesaurus en geniet ik als we vervolgens in een fijne samenwerking tot een mooi resultaat komen.

Aan welke projecten werk je nu?

We hebben de afgelopen tijd veel nieuwe termen opgenomen voor de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Hun nieuwe platform nieren.nl is net online. Daarin is alle informatie voorzien van trefwoorden uit de TZW. Trefwoorden zorgen ervoor dat mensen automatisch andere interessante informatie over het onderwerp te zien kunnen krijgen. Daarnaast ondersteunt de zoekmachine gebruikers bij het zoeken met behulp van synoniemen uit de TZW. Bij zo’n project komt altijd meer kijken dan alleen het opnemen van termen: we gaven een workshop aan redacteuren en hadden gesprekken met internetbureau Hoppinger over de beoogde werking.
Verder is de Ledenvereniging van Espria een van onze nieuwe klanten.  Espria bouwt aan een portaal waarin mensen informatie en organisaties kunnen vinden rondom zorg, ondersteuning en zelfstandig wonen. Hierin werken we ook samen met Sociale Kaart Nederland en Alleszelf, waarbij de TZW het ‘bindmiddel’ is tussen de verschillende bronnen van de informatie.
We hebben altijd veel klanten uit de zorg die gebruikmaken van de TZW. Maar nu we bij Stimulansz horen, is het leuk dat we de TZW ook steeds meer inzetten bij gemeenten. Zo werken we nu samen met de gemeente Oost Gelre en de  gemeente Oldenzaal aan burgerportalen voor het sociaal domein.

Is er veel veranderd in de afgelopen 15 jaar?

Voor mijzelf is het werk in de loop van de jaren flink veranderd: eerst hield ik mij vooral bezig met het onderhoud; ik ben ooit bij de TZW betrokken geraakt door een project op het gebied van de rampenbestrijding. Ik herinner me daar nog steeds bijzondere termen van, zoals het motorkapoverleg (overleg tussen verschillende hulpdiensten op de plek van een ongeluk of ramp). Nu houd ik me bezig met het volledige plaatje: acquisitie, klantcontacten, offertes en daarbij nog steeds het onderhoud.
Voor de TZW is er ook veel veranderd. In de beginjaren van de TZW – hij bestaat al sinds 1992 – waren er nog geen zoekmachines. Nu maken we het de gebruikers makkelijker om te vinden wat ze zoeken: de zoekmachine neemt alle mogelijke synoniemen mee in hun zoekopdracht. De TZW kent daarom veel meer synoniemen dan vroeger. Een term als bloedsuikerspiegel heeft nu al 38 varianten! Bijvoorbeeld bloedsuikergehalte, glucosewaarde, glykemie en suikerspiegel. Ook varianten met veelgemaakte spelfouten voegen we toe.

Hoe houd je de TZW up-to-date?

We houden veel nieuwsbrieven van relevante organisaties bij. Zo blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen. Iedere twee maanden is er een update van de TZW: we voegen nieuwe termen toe en doen aanpassingen aan bestaande termen. Ook op verzoek van onze klanten voegen we termen toe. Soms vragen ze een enkele term aan, een andere keer een paar honderd.

Hoe zie jij de toekomst van de TZW?

Ik zie een mooie toekomst voor de TZW. In de zorg is er veel aandacht voor eenheid van taal. De Meet up van het Informatieberaad Zorg van VWS was er laatst geheel aan gewijd! Computers moeten weten waar je het over hebt en gegevens moeten liefst eenmalig en eenduidig worden vastgelegd. Medici zetten daarvoor steeds meer Snomed CT in, een internationale medische terminologie. Door koppeling van onze termen aan concepten uit Snomed kunnen we ook de verbinding leggen tussen de taal van de arts en de taal van de patiënt.
Dit soort terminologiebestanden zijn heel belangrijk voor het goed opslaan en vindbaar maken van informatie. Ontwikkelingen als linked data zijn daarbij heel interessant. Veel domeinen kunnen jaloers zijn op de beschikbaarheid van zo’n thesaurus. Met onze rijke verzameling termen lopen we eigenlijk voor de troepen uit!
Meer weten over de TZW? Mail naar thesaurus@stimulansz.nl.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp