Is uitstel van het onderzoek van een Wmo-melding mogelijk?

De Wmo 2015 regelt alleen dat het onderzoek binnen 6 weken na de melding moet zijn afgerond. Na die 6 weken kan de cliënt in elk geval een aanvraag doen, waarop de gemeente binnen 2 weken (na ontvangst) moet beschikken.

De Awb is niet van toepassing op de meldingsfase, dus zijn er ook geen regels over uitstel, zoals hoofdstuk 4 Awb die kent van toepassing in deze fase. Wel zou de gemeente, parallel aan artikel 4:15 lid 2, onder a. Awb, na toestemming met de degene die zich heeft gemeld, kunnen uitstellen. Dat gebeurt in de praktijk ook op informele wijze.

Als er een aanvraag is gedaan, kan wel worden uitgesteld op basis van de regels in hoofdstuk 4 Awb.

Mag een gemeente in het kader van de Wmo “beschikkingsvrij” beslissen?

Sommige gemeenten verzenden na een aanvraag geen beschikkingen meer, naar eigen zeggen om de papierwinkel rond de aanvraag te verkleinen. Dit is strijdig met artikel 2.3.5 lid 2 Wmo 2015, een dwingend geformuleerde bepaling die voorschrijft dat het college binnen 2 weken na ontvangt van de aanvraag een beschikking afgeeft.

Er zijn nog meer bedenkingen tegen het niet afgeven van een beschikking. Eén daarvan is dat de cliënt op die manier niet via de beschikking geïnformeerd wordt over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Zie de verplichting uit artikel 3:45 Awb.

Kortom, “beschikkingsvrij” beslissen is strijdig met de wet.

Geïnteresseerd

Wil u meer weten over de relatie tussen de Awb en Wmo 2015? Heeft u vragen over algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten? Of heeft u andere vragen? Meld u dan nu aan voor de SJD Actualiteiten Awb en Wmo 2015 op 7 mei 2018.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina