0

Een paar maanden later wordt dezelfde werkzoekende streng toegesproken door zijn werkcoach. Hij heeft inmiddels een dienstverband van 24 uur, werkt daarnaast voor zijn eigen bedrijf en heeft voor 6 uur per week een WW-uitkering. Voor die 6 uur heeft hij weliswaar voldoende gesolliciteerd maar uitsluitend naar functies die voldoen aan zijn opleidingsniveau en niet naar functies onder dat niveau. De werkcoach dreigt met een sanctie.
Het bovenstaande klinkt wellicht wat absurd, maar is helaas echt gebeurd. Het gebeurt nog te vaak dat een ambtenaar zich gevangen voelt in wetgeving en regeltjes en geen ruimte ziet om de burger écht te helpen. De ambtenaar kan als eerste stap om uit dit patroon te komen kijken naar het effect dat hij wil bereiken met de betrokken werkzoekende. In dit geval is het doel dat de betrokkene vanuit de uitkering uitstroomt naar betaald werk. Dat is ook wat betrokkene zelf graag wil. Dit doel is volledig verenigbaar met de wet die hier wordt uitgevoerd, de Werkloosheidswet.
Met het weigeren van het netwerkgesprek bereikt de ambtenaar dit doel niet. Sterker nog, de betrokkene raakt door de weigering ontmoedigd en minder gemotiveerd in zijn zoektocht naar werk. Voor de werkcoach is het opzetten van zo’n gesprek niet veel moeite. Intern is echter besloten dat werkzoekenden onder de 50 jaar zo’n gesprek niet nodig hebben, omdat zij op eigen kracht geacht worden aan het werk te komen. De werkcoach ziet zich voor de vraag gesteld of hij voor deze gemotiveerde werkzoekende een uitzondering zal maken of dat hij vasthoudt aan de interne richtlijn. Je hoeft niet lang na te denken over het antwoord op de vraag welk pad het meest effectief is voor het gewenste doel.
Om ambtenaren als deze werkcoach te helpen de zaken op een andere, meer op de burger gerichte manier te benaderen, heeft Stimulansz de omgekeerde toets ontwikkeld. Met de omgekeerde toets laten we u zien dat de wet ontzettend veel mogelijkheden biedt om maatwerk te leveren zonder te vervallen in willekeur. Hoe? Door een denkkader te bieden dat bestaat uit een viertal stappen. Daarmee komt u tot effectieve, transparante besluitvorming met meer oog voor de belangen van de burger zonder de wet uit het oog te verliezen.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp