0

Voor algemeen gebruikelijke voorzieningen is in principe geen vergoeding vanuit de Wmo 2015 mogelijk, tenzij de gemeente in een individueel geval heeft bepaald dat de aanschaf van het product noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege een plotseling ontstane ziekte.

Synoniem: algemeen gebruikelijke voorziening

Thesaurus Zorg en Welzijn

Dit is een trefwoord en definitie afkomstig uit de Thesaurus Zorg en Welzijn. In deze thesaurus staan 50.000 trefwoorden op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen voor uw zoekmachine, informatiesysteem of begrippenlijst. Lees meer over de Thesaurus Zorg en Welzijn.