In april 2013 sloten het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties een sociaal akkoord. Een belangrijk onderdeel hiervan is een nieuwe aanpak om mensen met een arbeidsbeperking (als gevolg van een ziekte of beperking) aan werk te helpen bij reguliere werkgevers.

Neem nu contact op met

Silke van Alphen

Opleidingsadviseur en trainer, gespecialiseerd in gedrag en gesprekstechniek.