0

Ze spraken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese richtlijn treedt in werking op 25 mei 2018. Gemeenten moeten voldoen aan de AVG en daarvoor allerlei technische en organisatorische maatregelen treffen, zoals een ISMS.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp