Beschut werk en verhuizen naar een andere gemeente

Van de helpdesk: antwoord op een vraag over beschut werk en verhuizen naar een andere gemeente. Eva Labrujère geeft antwoord.

hero afbeelding Beschut werk en verhuizen naar een andere gemeente
29 april 2023

Vraag

Wat gebeurt er als iemand die loonkostensubsidie ontvangt in een beschutte werkomgeving verhuist naar een andere gemeente?

Antwoord

In het geval een beschutte werknemer verhuist naar een andere gemeente en hij blijft werken in het beschutwerkdienstverband, dan wordt die nieuwe gemeente verantwoordelijk voor de loonkostensubsidie en de overige voorzieningen.

Als het beschutwerkdienstverband eindigt, dan is de nieuwe gemeente verplicht een nieuwe beschutte werkplek te realiseren voor de werknemer (er is immers sprake van een positief advies beschut werk). Behalve als de nieuwe gemeente al aan de doelstelling beschut werk heeft voldaan. In dat geval betaalt de ‘oude’ gemeente de kosten van de nieuwe beschutte werkplek.

Als de nieuwe gemeente de doelstelling voor het beschut werk al heeft bereikt in dat jaar, dan bestaat de kans dat betrokkene op een ‘wachtlijst’ komt en kan hij wellicht het jaar daarop in aanmerking komen voor een beschutte werkplek bij de nieuwe gemeente. In het kader van nieuw beschut werk is het aan de gemeente zelf om te bepalen hoe zij omgaat met de wachtlijst.

Heeft u ook een vraag voor de helpdesk?

De helpdesk is onderdeel van de kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Hierin vindt u juridische en praktische informatie op alle wetsgebieden van het sociaal domein in 1 integrale kennisbank. Heeft u nog geen abonnement op de kennisbank? Vraag dan een proefabonnement aan.