0

Vraag

Wat gebeurt er als iemand met beschut werk verhuist naar een andere gemeente?

Antwoord

Hier is art 10d lid 10 van de Participatiewet van toepassing. Daarin wordt geregeld dat de gemeente die de loonkostensubsidie heeft toegekend moet blijven betalen zolang de dienstbetrekking duurt. Dit geldt zowel bij de Wet banenafspraak als bij beschut werk. Belangrijk is dus of de dienstbetrekking voortduurt. Wordt de dienstbetrekking beëindigd, dan komt de nieuwe gemeente in beeld. Die nieuwe gemeente moet een baan aanbieden als ze haar doelstelling qua aantal beschutte werkplekken nog niet bereikt heeft. Beide gemeenten kunnen dan ook afspraken maken over verdeling van de bonus van € 3.000,- voor het realiseren van een beschutte werkplek. Opgemerkt dient nog te worden dat verhuizing op zichzelf geen reden voor ontslag is. Als iemand naar een buurgemeente verhuist en gewoon in staat is de dienstbetrekking voort te zetten, dan is ontslag niet aan de orde.

Wilt u meer inzicht in beschut werk?

Raadpleeg Inzicht sociaal domein! Heeft u nog geen toegang? Vraag een gratis proefabonnement aan.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp