Voor de meeste jongeren in Nederland geldt gelukkig dat de overgang van kind naar volwassene niet abrupt op de achttiende verjaardag plaatsvindt. Zij maken deze overgang geleidelijk door, met vallen en opstaan en met hulp van ouders en vrienden. Maar voor een kleine groep jongeren betekent de achttiende verjaardag wel dat zij van de ene op de andere dag verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. En in de praktijk blijkt dat juist dit veelal de meest kwetsbare jongeren zijn.

Kwetsbare jongvolwassenen uit beeld

Veel kwetsbare jongeren belanden vanuit de pedagogische en beschermende jeugdhulp op hun achttiende in de vraaggerichte en meer eisen stellende Wmo en Participatiewet. De gemeente verwacht vanaf dat moment van deze nieuwe volwassenen dat zij de benodigde zorg en ondersteuning zelf organiseren. Maar de praktijk leert ons juist dat de meest kwetsbare jongvolwassenen hun eigen problemen veelal niet inzien en vaak niet meer zitten te wachten op bemoeienis vanuit de hulpverlening. Het resultaat is dat veel kwetsbare jongvolwassenen uit beeld raken en pas veel later en met veel grotere problemen weer in beeld komen.

Vraaggericht werken als besparing

Het is de taak van de gemeente om de zorg en ondersteuning voor deze kwetsbare jongvolwassenen vorm te geven. Maar toch zijn er maar weinig gemeenten die actief inzetten op deze doelgroep. Nog te veel gemeenten zien jongvolwassenen die geen zorg en ondersteuning vragen als een besparing op het budget. U hoeft geen helderziende te zijn om in te zien dat de (toekomstige) maatschappelijke kosten hierdoor juist hoger zullen zijn dan wanneer u direct zorg en ondersteuning inzet.

Ongevraagde zorg en ondersteuning

In 2017 wordt een meer actieve houding richting jongvolwassenen gevraagd van gemeenten. Zo zal het niet meer voldoende zijn wanneer gemeenten de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet louter naar de letter van de wet uitvoeren. Kinderen worden niet volwassen op hun achttiende verjaardag en de gemeente kan er dus niet vanuit gaan dat jongvolwassenen zich dan zullen gedragen als volwassenen. Dit betekent dat de gemeente dienstverlening aan moet passen aan de behoefte van jongvolwassenen. Ook wanneer dat betekent dat de gemeente soms ongevraagd zorg en ondersteuning moet aanbieden. Deze nieuwe houding vraagt lef en doorzettingsvermogen van gemeenten en de professionals die de wetten uitvoeren. Maar door in 2017 in te zetten op jongeren en jongvolwassenen worden extra kosten in de toekomst voorkomen. Door juist te investeren in kwetsbare jongeren en het tegenovergestelde te doen van wat veel gemeenten nu doen, kunt u besparen op het budget.

 

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina