0

1. Bijstand en naar het buitenland

Een klant is dit kalenderjaar nog niet naar het buitenland geweest. Hij geeft aan per 22 mei naar het buitenland te gaan en verzoekt om de uitkering per 19 juni te beëindigen. Kan dat? De klant stelt het recht te hebben om 4 weken met behoud van uitkering in het buitenland te verblijven. Lees nu het antwoord van expert Hanneke Willemsen.

2. Van sok of snor naar resultaatgericht en effectief handhaven

Handhavers bestaan er in alle soorten en maten (het zijn net mensen). Dat is op zich niet zo wonderlijk, maar het is wel bijzonder dat die diversiteit niet geldt voor hun reputatie. In  veel gemeenten worden ze toch een beetje als ‘eng, star en rigide’ gezien. Is die reputatie wel terecht? Lees nu de opinie van expert Evelien Meester.

3. Wat weten we eigenlijk echt van de klant?

Laatst was ik bij een bijeenkomst waar een aantal beleidsmedewerkers van middelgrote gemeenten bijeen was. Iedereen stelde zich keurig voor. Waar ze aan het werk zijn en waar ze de laatste tijd zoal mee bezig zijn geweest. Het viel me op dat de meesten van hen enthousiast en met een zekere trots vertelden over hun recente werkzaamheden. Lees nu de column van Frans Kuiper.

4. Wanneer herleeft de alimentatieplicht na verlening schuldregeling?

Een klant van ons hoeft tijdens de schuldregeling geen alimentatie te betalen. De rechter heeft de alimentatieplicht op nihil gesteld. Na beëindiging van de schuldregeling is de klant weer alimentatieplichtig. Maar de schuldregeling loopt circa 4 maanden door omdat  door wisselende inkomsten een achterstand in de reservering is ontstaan. Bovendien werd de klant opnieuw vader, wat onder meer extra kosten en uitgeven met zich meebracht. Wat is voor de alimentatieplicht nu de officiële einddatum? Na 36 maanden, als de reservering volledig is voldaan of als wij de schuldregeling officieel beëindigen? Lees nu het antwoord van expert Corinne Berhitu.

5. Dyslexiezorg en Jeugdwet

Hoe zit het nu met het vergoeden van dyslexiezorg vanuit de Jeugdwet? Vergoeding van dyslexiezorg is mogelijk als de begeleiding vanuit school onvoldoende is en diagnostisch onderzoek uitwijst dat er aanvullende specialistische behandeling nodig is. Wij kennen een vergoeding toe voor behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) die is vastgesteld volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Wij krijgen regelmatig aanvragen waar niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, maar waarbij verzocht wordt of er een uitzondering gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld omdat het om een kind met een hoog IQ gaat, die niet aan de 3 E-scores voldoet. Regelmatig is hier discussie over. Graag willen wij van jullie weten of we deze ‘uitzonderingen’ die niet aan de voorwaarden voldoen kunnen afwijzen. Lees nu het antwoord van expert Floor Bentfort van Valkenburg.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp