0

1. Erfenissen en bijstand

Het meeste geld zit bij ouderen. De helft van de 65-plushuishoudens bezit meer dan € 100.000. Dit betekent dat ook veel personen in de bijstand vroeg of laat een erfenis kunnen verwachten als zijn/haar ouders overlijden. Aanspraken die ontstaan op een erfenis worden in aanmerking genomen als je bijstand ontvangt.
Lees meer >

2. Klant wil gesprek opnemen, mag dat?

Bij de helpdesk van Stimulansz komen maandelijks honderden vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze keer beantwoordt Priscilla Looren de Jong vragen over informatieveiligheid en privacy.
Lees meer > 

3. De wondere wereld van werken naast een uitkering

Ik ontmoette laatst Marijke. Een vrouw van midden 40, na haar echtscheiding 8 jaar terug in de bijstand terechtgekomen en moeder van 2 kinderen. Een jongen van 12 en een meisje van 10. Haar laatste betaalde baan was voor de geboorte van haar kinderen. Marijke stond toen aan de kassa in de winkel van een benzinestation.
Lees meer > 

4. Gemeente, stop de armoedeval

De Participatiewet is een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om een eigen inkomen te genereren. In de gemeenten draaien de raderen om mensen naar werk te begeleiden op volle toeren. Maar een belangrijk onderwerp van dit re-integratieproces wordt niet besproken, namelijk de armoedeval.
Lees meer > 

5. Hersenontwikkeling bij kinderen in armoede

Maar liefst 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. Als gemeente is het belangrijk om naast de materiële gevolgen van kinderarmoede ook oog te hebben voor de immateriële gevolgen. Wist u bijvoorbeeld dat armoede een negatieve invloed heeft op de hersenontwikkeling in de kinderjaren?
Lees meer > 

6. Ontschotten voor kwetsbare jongeren in het sociaal domein: wie durft?

Een kwetsbare jongvolwassen vrouw van 18-  meldt zich bij uw gemeente met een probleem. Er is een  oplossing maar die past niet precies binnen de kaders van de Jeugdwet, Wmo of Participatiewet. Daardoor moet er eventueel gekozen worden voor een oplossing die wel wettelijk passend is maar veel duurder. Herkenbaar of niet? De schotten in het Sociaal Domein bepalen dan de te kiezen route. Zou dat niet anders moeten of kunnen?
Lees meer > 

7. Jeugdhulp inzetten zonder toestemming ouder(s) met gezag

Om jeugdhulp in te zetten voor een kind jonger dan 16 jaar, is in principe toestemming nodig van beide ouders met gezag. Maar in de praktijk komt het steeds vaker voor dat één van de ouders geen toestemming geeft, waardoor de hulpverlening vastloopt.
Lees meer > 

8. Wat doet uw gemeente voor niet-uitkeringsgerechtigden?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp