0

Recht op bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kan op grond van de Participatiewet worden aangevraagd voor noodzakelijke kosten die iemand niet vanuit het besteedbaar inkomen kan betalen. De mate waarin iemand zelf kan voorzien in de noodzakelijke bestaanskosten noemen we ook wel draagkracht. Maar hoe berekenen we de draagkracht als er sprake is van een schuldregelingstraject of er beslag ligt op het inkomen?
Uit een uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) uit 2006 blijkt dat uitgegaan moet worden van het inkomen waarover men kan beschikken. Als er beslag op het inkomen is gelegd of er sprake is van een schuldregeling, is dit de beslagvrije voet of het vrij te laten bedrag. In 2017 wordt dit door de CRvB genuanceerd (ECLI:NL:CRVB:2017:501), maar de rechtbank Oost-Brabant stelt in 2018 dat uit deze laatste uitspraak niet de conclusie kan worden getrokken dat er sprake is van een koerswijziging van de CRvB (ECLI:NL:RBOBR:2018:6393). Bij de draagkrachtberekening moet je dus rekenen met de beslagvrije voet of het ‘vrij te laten bedrag’.

Bewindvoeringskosten corrigeren in het vtlb

In het Vtlb-rapport van Recofa staat dat bij kosten voor budgetbeheer, budgetbegeleiding en beschermingsbewind een nieuwe berekening gemaakt kan worden, waardoor het vtlb hoger uitvalt. Een voorwaarde is daarbij wel dat er begeleiding is voor een goed verloop van de regeling. In het geval van beschermingsbewind heeft een rechter al beoordeeld dat beschermingsbewind noodzakelijk is en is daarmee al aan deze voorwaarde is voldaan (ECLI:NL:CRVB:2017:2403). Een andere voorwaarde is dat er geen gratis voorziening en/of bijzondere bijstand mogelijk is.
Het corrigeren van de bewindvoeringskosten heeft alleen effect als het vtlb lager is dan het inkomen. Als het vtlb zonder de correctie voor bewindvoeringskosten al hoger is dan het werkelijke inkomen, levert de correctie geen extra financiële ruimte op. Hieronder schets ik 3 situaties waarin verschillend omgegaan moet worden met de bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten.
Situatie 1 – geen draagkracht
Meneer A. is alleenstaand en werkloos. Hij ontvangt een bijstandsuitkering van € 1.006,08 netto per maand excl. vakantiegeld. Meneer heeft schulden, waarvoor een minnelijke schuldregeling (schuldbemiddeling) tot stand is gebracht. Zijn vrij te laten bedrag bedraagt € 1.080,09. Dit betekent dat zijn inkomen lager is dan zijn vrij te laten bedrag. Meneer is onder bewind gesteld. De kosten voor beschermingsbewind zijn € 150,44 (norm problematische schulden). Als deze kosten in het vtlb worden opgevoerd, wordt het vtlb € 1.230,53. Het inkomen neemt echter niet toe. In deze situatie is het gewenst dat er bijzondere bijstand wordt verstrekt voor de bewindvoerderkosten.
Situatie 2 – beperkte draagkracht
Meneer A. heeft onlangs een baan gevonden waar hij 24 uur per week kan werken. Zijn inkomen uit werk is € 1.200 netto. Zijn vtlb is gestegen gezien het feit dat hij meer dan 18 uur per week werkt en de toeslagen zijn afgenomen. Zijn vtlb is nu € 1.150,96. Als het vtlb verhoogd wordt met de kosten voor beschermingsbewind bedraagt het vtlb € 1301,96. In deze situatie is het aan te raden om het verschil aan kosten te compenseren vanuit de bijzondere bijstand. Dit zal dan € 101,96 zijn.
Situatie 3 – wel draagkracht
Meneer A. is recent gaan samenwonen. Zijn partner staat niet onder bewind en heeft ook geen schulden. Mevrouw heeft een inkomen van € 1.800 netto per maand. Vanwege de samenwoning is het vtlb van meneer veranderd. Zijn vtlb is nu € 990,90. Als het vtlb wordt verhoogd met €  150,44 aan bewindvoeringskosten, bedraagt het vtlb € 1.141,34. Dit is lager dan zijn werkelijke inkomen, wat betekent dat er draagkracht is. Er is dan geen bijzondere bijstand meer noodzakelijk voor de bewindvoeringskosten.

Wilt u meer inzicht in schuldhulp?

Dat kan met onze kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Geselecteerd op basis van dit onderwerp