0

De bankhangjongere

Het doel van het blog was om te laten zien dat De omgekeerde toets niet betekent dat iedereen altijd meer krijgt dan waar hij volgens de letter van de wet recht op heeft. In sommige gevallen is het nodig om minder te verstrekken om iemand in beweging te krijgen. De gemeente neemt namelijk niet het probleem over, maar helpt de burger om het op te lossen (en nee, dat betekent absoluut niet hetzelfde als ‘zoek het zelf maar uit’).
Overigens is het écht waar dat de hulpverlener van deze jongen met de gemeente heeft gebeld met het verzoek om géén bijstand te verstrekken.

Radeloze moeder

De bankhangjongere Wesley uit mijn blog had ook een moeder. En daar ging jullie sympathie naar uit. Want waar moet moeder de huur nu van betalen? Haar uitkering is op grond van de kostendelersnorm slechts 50% van de gehuwdennorm en haar bankhangzoon betaalt helemaal niets aan de vaste lasten. Ik heb de moeder uit dit verhaal tekortgedaan door niets over haar te zeggen.
Twee oplossingen voor moeder:

1. Verhogen bijstand

De eerste mogelijkheid is het individualiseren van haar uitkering op grond van artikel 18, eerste lid PW. Haar uitkering kan verhoogd worden naar 70%, op de grond dat ze de woonlasten in de praktijk absoluut niet kan delen. Als de uitkering van Wesley is verlaagd, dan is dat goed verdedigbaar. Normaal is het een zaak tussen medebewoners onderling hoe ze de vaste lasten verdelen, maar omdat Wesley te weinig inkomen heeft om bij te kunnen dragen, is deze oplossing goed te motiveren.

2. Doorbetalen vaste lasten van Wesley

Er is nog een andere oplossing. Wesley krijgt wel 50% van de gehuwdennorm, conform de kostendelersnorm. In plaats van dit hele bedrag aan hem uit te betalen, wordt een deel overgemaakt aan de verhuurder of de leverancier van gas, water en licht. Er moet dan wel aannemelijk gemaakt worden dat Wesley niet in staat is om op een verantwoorde manier zijn geld te besteden.
Nu is maatwerk toegepast voor de zoon én voor zijn moeder. In samenhang zoals het hoort. Met dank aan al jullie reacties!

Zoekt u de laatste kennis en inzichten over de Participatiewet?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp