0

Nu waren er veel boeken waar ik van heb genoten (‘Het achtste leven (voor Brilka)’ had van mij nog veel dikker mogen zijn!), maar ook boeken waar ik veel van heb geleerd en die me nieuwe inzichten hebben gegeven. Ik geef u graag mijn ‘boeken top 5’, misschien kunt u er uw voordeel mee doen.

1. Waarom ik altijd gelijk heb

Mensen zijn vaak geneigd halsstarrig vast te houden aan hun eigen ideeën. Hoe fout hun overtuiging ook is en hoe goed de aangeleverde tegenargumenten ook zijn, ze weten van geen wijken. In dit boek wordt een gedragswetenschappelijke analyse gegeven van deze tunnelvisie ofwel confirmatiebias. Het boeiende is dat de schrijver, Eric Rassin dit doet vanuit het recht. Zeker nu alle discussies over menselijke maat, maatwerk en willekeur overal opduiken, is het bijzonder boeiend om (ook hier!) te lezen dat we ons geen illusies hoeven te maken over ons denkvermogen en ons vermogen om objectief te zijn. Onmisbaar leesvoer voor iedereen die is geïnteresseerd in een van de meest fundamentele en hardnekkige denkfouten!

2. Ruis

Hier heb ik eerder een leestip over geschreven. Dit boek kan hier niet ontbreken. Net als het boek ‘Waarom ik altijd gelijk heb’ geeft dit boek enorm veel inzicht in hoe we besluiten nemen en hoe slecht we daar eigenlijk in zijn. Als je dit boek leest vraag je je wel af of maatwerk wel zo’n goed idee is. Die vraag heb ik mezelf natuurlijk ook gesteld. Het korte antwoord: een algoritme is veel beter dan een menselijk besluit, óók als het maatwerk is, op voorwaarde dat de juiste gegevens in het algoritme worden gestopt. Garbage in = garbage out. En zolang als we nog niet in staat zijn om de juiste gegevens in het algoritme te stoppen, moeten we het doen met het beste alternatief: maatwerk.

3. A theory of justice

Ook deze heb ik al eerder genoemd . Ik vond het geen eenvoudig boek om te lezen (zeg maar een enorme worsteling om de enorme hoeveelheid informatie goed te begrijpen, zeker met alle verwijzingen naar andere filosofen), maar wat een boeiende theorie! En niet alleen de sluier van onwetendheid die overal wordt genoemd. Ook Rawls’ voorwaarden waaronder ongelijkheid is toegestaan (als dat de slechtst bedeelde in de samenleving ten goede komt) en zijn visie op vrijheid van de mens (je hebt maximale vrijheid, tot het punt waarop je met jouw vrijheid die van een ander aantast) zijn zeer de moeite waard.

4. Niemand wil ze hebben

Dit is een heel ander type boek, maar het heeft grote indruk op mij gemaakt. Linda Polman laat zien hoe de internationale gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog afspraken heeft gemaakt om vluchtelingen op een humane manier op te vangen. En ze laat zien hoe de dagelijkse praktijk nu is. Dit boek zal wellicht voor weinig mensen raakvlakken hebben met hun werk, maar een boek waar ik nog weken nadat ik het uit had over na heb gedacht, kan ik toch niet onbenoemd laten.

5. Self-determination theory

Dit is zeker geen leestip, wel een weet-tip. Ryan en Deci laten vanuit heel veel verschillende invalshoeken zien hoe belangrijk het is dat er aan onze psychologische basisbehoeften wordt voldaan. Die basisbehoeften zijn universeel en gelden voor iedereen wereldwijd: autonomie, betrokkenheid en competentie (betrokkenheid wordt ook wel verbondenheid genoemd, maar nu is het rijtje abc, dat is makkelijk te onthouden). Als die basisbehoeften in het gedrang komen, dan heeft dat grote invloed op het welzijn van degene die het betreft. En zoals u wel zult raden, geen positieve invloed.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp