0

Vraag

Kunnen ondernemers uit het buitenland aanspraak maken op de Tozo zonder dat dit gevolgen heeft voor hun verblijfsstatus?

Antwoord

In Nederland rechtmatig verblijvende personen kunnen – als zij aan de criteria van de regeling voldoen – aanspraak maken op de Tozo. Maakt een persoon met rechtmatig verblijf aanspraak op de Tozo? Dan hoeft de gemeente geen melding te doen bij de IND.
Is de persoon aangewezen op ‘gewone’ algemene bijstand? Daar heeft de corona-uitbraak geen invloed op. Dan gelden de ‘gewone’ regels voor het doen van een melding aan de IND. De IND is hierbij wel coulant voor personen van wie de verblijfsvergunning afloopt (en die geen verlenging aanvragen) en  voor EU-burgers die vanwege de huidige situatie tijdelijk niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Dit betekent dat het hen niet kwalijk wordt genomen dat ze langer gebleven zijn dan toegestaan als zij later een nieuwe aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning of visum, of als ze na de coronacrisis alsnog terugkeren naar hun land van herkomst. Personen zonder geldige verblijfstatus kunnen geen beroep doen op Tozo.
Disclaimer:
Deze vraag is recent gesteld aan de Helpdesk Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz. Het antwoord is gegeven met de kennis en inzichten van 12 mei 2020 over corona en de gevolgen ervan. Met de huidige, snelle ontwikkelingen kan Stimulansz niet garanderen dat dit antwoord op een latere datum nog volledig juist is. We passen het antwoord aan als dat nodig is. Voor meer actuele informatie rond corona en het sociaal domein verwijzen we u naar Inzicht Sociaal Domein.

Heeft u nog meer vragen over de uitvoering van de Tozo?

Stel uw vragen tijdens een incompany training Tozo voor uw team

Geselecteerd op basis van dit onderwerp