0

In gesprek blijven of komen met cliënten

Het gevaar dreigt dat cliëntenadviesraden vergadertijgers worden. Ze focussen op het volgen van de gemeentelijke beleidsagenda. Ze proberen zo goed en zo kwaad als het kan grip te houden op de stroom aan informatie en proberen de gevolgen daarvan voor cliënten te doorgronden.
Vanuit de praktijk zien we vervolgens dat cliëntenadviesraden voor de vraag staan hoe ze in gesprek blijven of komen met cliënten. Want de binding met die doelgroep is ook voor hen geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet als adviesraden sociaal domein voor het overgrote deel uit vertegenwoordigers van de doelgroepen bestaan, in plaats van uit cliënten.

Omgekeerde cliëntenparticipatie

Het uitgangspunt van cliëntenparticipatie hoort het dagelijkse (over)leven van cliënten te zijn.
Het gaat om hùn ervaringen en ongepolijste verhaal. Professor Gert van Dijk noemt dat ‘de rauwe werkelijkheid van buiten naar binnen brengen’.
Dat betekent dat het roer om moet naar omgekeerde cliëntenparticipatie. Wat houdt dit ‘omgekeerde’ in?

  • Niet de gemeentelijke beleidsagenda is leidend voor de adviesraad, maar de ervaringen van cliënten.
  • En niet het gesprek met de wethouder is bepalend, maar het gesprek met cliënten.

Hoe ga je als cliëntenadviesraad dan te werk?

  • Leg niet de focus op gevraagde adviezen, maar op het ongevraagde advies vanuit praktijkervaringen.
  • Reageer niet afwachtend en reactief op wat er op de cliëntenadviesraad afkomt, maar ga pro-actief het gesprek met cliënten aan.
  • Probeer niet op alles een antwoord te geven, maar focus op thema’s en volg die serieus van planning tot uitvoering. Stop pas als de situatie echt beter is.

Natuurlijk, er zijn goede voorbeelden in het land. Van cliëntenadviesraden die de blik naar buiten richten, en van gemeenten die oprecht belangstelling hebben voor de ervaringen van cliënten. Waar dat niet het geval is kunnen beide partijen aan de ‘omgekeerde blik’ werken. Want ook gemeenten hebben daarop invloed: bijvoorbeeld door de vragen die zij stellen aan hun cliëntenadviesraad.  In plaats van te vragen om mee te denken bij het beleid, kan de gemeente interesse tonen in waar cliënten tegenaan lopen en waar zij over praten.  De gemeente kan hiernaar in het algemeen vragen, maar ook specifiek op onderwerpen.

Benut Ervaringen

We beloven u: past u de omgekeerde cliëntenparticipatie toe, dan wordt  voor de cliëntenadviesraad het werk leuker en betekenisvoller, en wordt  voor de gemeente de opbrengst veel interessanter.  Met de ervaringen van cliënten kan de gemeente haar beleid echt op de inwoners afstemmen. Het gaat immers om de mènsen.
In de methodiek Benut Ervaringen is deze benaderingswijze ontwikkeld en is een handreiking met aanpak en achtergrond uitgewerkt. Stimulansz kan u – gemeente en cliëntenadviesraad – ondersteunen bij het invoeren van deze denkwijze en werkwijze. Neemt u daarvoor contact op met Wilma Kuiper.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp