0

Schone vragen

De dag begon met een welkom van onze directeur José Hendriksen die vervolgens het woord gaf aan Linda van Denderen van de Denksmederij. Zij nam ons mee in de kunst van het vragen stellen. Goed vragen stellen kun je vergelijken met een potje tennis, zegt Linda. De ene speler slaat een bal, goed gemikt, recht op het doel af en wacht. Tot de ander diezelfde bal weer terugslaat. Het heeft geen zin om, wanneer je net een bal hebt weggeslagen, er nog 3 ballen achteraan te knallen. En toch is dat wat we in het dagelijks leven regelmatig doen wanneer we een vraag stellen. Kortom: vragen stellen is zo gemakkelijk nog niet. Zuiver luisteren ook niet, zo blijkt wanneer de aanwezigen een oefening doen waarbij ze een verhaal horen en daar vervolgens vragen over moeten beantwoorden. Stond Kees nu wel of niet om half negen op? Ze worden het er niet over eens. En dat was nu precies de bedoeling.

Workshops

Na deze opwarmer vertrokken alle aanwezigen naar hun workshops in 3 rondes. Dit schema laat zien hoe de thematiek was verdeeld over alle functies van de gemeentelijke organisatie en over diverse niveaus. De Omgekeerde Toets is immers een integrale methodiek die alle werkvelden en functies raakt en met elkaar in samenhang probeert te brengen. Kijk voor een beschrijving van de diverse workshops hieronder.

Loungen en langs de markt slenteren

Tussendoor was er natuurlijk gelegenheid voor samen loungen aan het stadsstrand, bijpraten met collega’s of een adviseur van Stimulansz of een bezoek aan de markt in het restaurant. We besloten de dag met een muzikale bijdrage van de zingende ambtenaar van de gemeente Amsterdam Marleen Reijnhoudt die aangaf dat ze eerst – ten onrechte – dacht dat de Omgekeerde Toets niets voor haar was omdat het over wetten en regels ging en niet over mensen. En, zo zong ze, uiteindelijk draait het om mensen en de onderlinge verbinding. Bekijk hieronder de foto sfeerimpressie en de video van die dag.

Hoe kunnen we u verder helpen omkeren?

Had u wel alle workshops willen volgen? Heeft u naar aanleiding van wat u die dag heeft geleerd nog vragen? Of wilt u graag doorpraten over de (verdere) implementatie van de Omgekeerde Toets in uw organisatie? We denken graag met u mee voor een oplossing op maat. Stuur onze adviseur Laurens Bouw (zie onder) een mail en laat ons weten hoe we u kunnen helpen.

Overzicht workshops 2 juni 2022

Bezwaar en beroep is een belangrijke pijler van onze rechtsbescherming. De manier waarop de bezwaarprocedure is ingericht, helpt niet altijd om het probleem op te lossen. Tijdens deze sessie laten Mr. Petra Gerritsen, Mr. dr. Arnt Mein (auteur ‘handboek oplossingsgericht werken bij bezwaar’) en drs. Jeanine Reuver (docent-onderzoeker Hogeschool van Amsterdam) u aan de hand van een spel zien hoe u de bezwaarprocedure anders kunt vormgeven.

Door: Petra Gerritsen, Arnt Mein en Jeanine Reuver

Het leveren van maatwerk is nuttig voor de individuele inwoner. Maar u kunt de ervaringen en resultaten ook gebruiken om de hele organisatie naar een hoger niveau te tillen als het gaat om het bieden van maatwerk. In deze sessie laten we u zien op welke manier u kunt leren van uw eigen casussen.

Door: Gerrit van Romunde

Wilt u een prettig leesbare beschikking schrijven? Schrijf u dan in voor deze sessie! U krijgt handvatten om een besluit te schrijven in begrijpelijke taal. De ontvanger weet na het lezen wat hij of zij krijgt en waarom. Dat laatste is belangrijk voor de lezer, maar ook om een bezwaar op het besluit en precedentwerking te voorkomen.

Door: Annemieke Wildenburg

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, iedereen heeft er wel eens van gehoord. Toch worden ze weinig toegepast, terwijl ze zoveel mogelijkheden bieden! In deze workshop krijgt u handvatten om deze beginselen onderdeel te maken van uw dagelijkse werk.

Door: Hanneke Willemsen

De omgekeerde verordening, u heeft er vast wel eens van gehoord. Overweegt u om er zelf een te maken? Een verordening die uitgaat van kernwaarden en waar de vraagstukken van de inwoner centraal staan? In deze workshop laten we u op hoofdlijnen zien wat er komt kijken bij het maken van zo’n verordening.

Door: Karin van Nuland

We gaan nog niet te veel verklappen over deze workshop, maar uw eigen kijk op de wereld zal hierdoor veranderen!

Door: Bibian Ogier

Een veel gehoorde vraag bij het werken met de Omgekeerde Toets is hoe u voorkomt dat de werkwijze verwatert als gevolg van personeelsverloop. Wij hebben een aantal voorbeelden voor u verzameld en gaan graag met u in gesprek over deze en andere mogelijkheden om de nieuwe medewerkers snel ingewerkt te krijgen in uw werkwijze.

Door: Jaqueline Clemens en Naoual Ouchen

Herkent u dit: de inwoner meldt zich bij uw gemeente met een vraag. Die vraag is vaak ook meteen de gewenste oplossing: ik wil een scootmobiel, een uitkering, jeugdhulp etc. Dat zijn echter voorzieningen en géén effecten. In deze workshop gaan we de vraag van de inwoner ombuigen naar het effect wat hij of zij wil bereiken. We gaan aan het werk met casuïstiek om u zo handvatten aan te reiken die u in gesprek met de inwoners van uw eigen gemeente kunt gebruiken.

Door: Anitra Vink

We zijn vaak beter in het trekken van conclusies dan in het echt goed kijken naar wat de situatie is. Het goede nieuws is dat u dit kunt oefenen! Wilt u goed leren observeren aan de hand van kunst? Dat kan!

Door: Silke Jones-van Alphen en Evelien Meester

In deze workshop krijgt u veel tips uit de praktijk en uit de wetenschap over de stappen die nodig zijn om tot een omgekeerde organisatie te komen. Aan de hand van een interactief spel gaat u aan de slag met allerlei netelige kwesties en tackelt u dilemma’s waar u dagelijks mee te maken heeft. Wat zijn meevallers (ladders) en wat zijn tegenslagen (slangen) en hoe gaat u daarmee om? In dit tactische spel spelen onderwerpen als betrokkenheid, voortgang en monitoring, het speelveld, financiën, verbinden, vasthouden en loslaten, brieven en beschikkingen en burgers betrekken, een belangrijke rol bij het borgen van het omgekeerd werken.

Door: Laurens Bouw en Silke Jones-Van Alphen

Bij veel gemeenten bestaat (ten onrechte) het beeld dat maatwerk niet mag van de accountant. Maatwerk toepassen wordt niet altijd methodisch gedaan en de onderbouwing ontbreekt nog wel eens. Wat is er nodig om dit wel goed te doen? Tijdens deze sessie laten onze adviseurs kwaliteit en bedrijfsvoering u zien hoe u maatwerk kunt verantwoorden.

Door: Michel Gooijer & Maarten Simons

Maatwerk mag geen willekeur worden. Maar hoe borgt u dat? De gemeente Zaanstad heeft hier ervaring mee. In deze workshop gaan we daarmee aan de slag aan de hand van een voorbeeld waarin de voorwaarden voor het leveren van maatwerk in het beleid zijn opgenomen. We bekijken dit vanuit het gezichtspunt van het beleid, de uitvoering en vanuit het juridisch kader.

Door: gemeente Zaanstad

 

Er is onder inwoners draagvlak voor maatwerk in het sociaal domein. Toch is er ook onbegrip of ontevredenheid als iemand geen voorziening krijgt maar diens buren wel. Hoe betrekt u de doelgroep bij de werkwijze van de Omgekeerde Toets? Hoe kunt u inwoners meenemen in het omgekeerd denken? Wat vraagt dat van de communicatie aan de voorkant en bij de toegang? En wat kunt u van inwoners leren?

Deze workshop geeft u concrete tips en suggesties om de betrokkenheid en het draagvlak voor De Omgekeerde Toets te vergroten.

Door: Wilma Kuiper

Dat we onze spieren versterken door flink te trainen weten we allemaal. Maar dat we ook ons denkvermogen kunnen versterken door flink te trainen is minder bekend. U kunt dit dus stimuleren of juist afremmen. In deze sessie krijgt u praktische tips over hoe u anderen (en uzelf!) stimuleert om nieuwe dingen te proberen en te leren en zichzelf doorlopend te ontwikkelen.

Door: Evelien Meester

Vragen? Stel ze gerust!

Laurens Bouw

Opleidings- en organisatieadviseur, trainer en e-learning specialist.

06 23 98 48 89