0

Shareen Hoogendoorn-Jagai

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering

Shareen maakt deel uit van het KiC-team. Het team helpt gemeenten bij het realiseren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering binnen het Sociaal Domein. De controleapplicatie Kwaliteit in Control (KiC) speelt hierbij een belangrijke rol. KiC is hét programma voor kwaliteitscontrole bij gemeenten en biedt een bruikbare maatwerkoplossing voor kwaliteitscontrole, (verbijzonderde) interne controle en de rechtmatigheidsverantwoording richting gemeenteraad. Binnen de KiC-applicatie is Shareen onder andere verantwoordelijk voor de module Inburgering 2021.

Neem contact op met Shareen over: