0

Siyabend Coskun

Juridisch adviseur Participatiewet

Als juridisch adviseur Participatiewet helpt Siyabend gemeenten met het toepassen van de Participatiewet. Zijn ervaring in de praktijk zorgt voor advies met speciale aandacht voor dienstverlening: hij weet wat er speelt en wat nodig is. Daarnaast werkt hij voor de Kennisbank Inzicht Sociaal Domein en bij de helpdesk beantwoordt hij vragen van klantmanagers over de juiste uitvoering van de Participatiewet.

Neem contact op met Siyabend over:

Blogs van Siyabend