0

Vraag

Klopt het dat wij bij verzoeken binnen de Jeugdwet het identiteitsbewijs (ID) controleren van het kind? Als het kind geen ID heeft of niet bij een gesprek aanwezig is, volstaat dan het controleren van het ID van de ouder(s)?

Antwoord

De identiteit van het kind moet inderdaad gecontroleerd worden. In de Jeugdwet staat dat het college het burgerservicenummer (BSN) van een jeugdige moet vaststellen (verificatieplicht van het BSN). In de wet staat ook welke gegevens moeten worden vastgelegd als aan een jeugdige geen BSN is toegekend, om toch zoveel mogelijk zekerheid te hebben dat de gegevens bij de juiste persoon horen. Er moet worden geverifieerd of degene voor wie de hulp is, werkelijk de persoon is voor wie hij of zij zich uitgeeft. Voor jongeren vanaf 14 jaar geldt de algemene identificatieplicht: zij moeten beschikken over een geldig identificatiebewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt overigens ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Wilt u meer inzicht in de Jeugdwet?

Raadpleeg Inzicht sociaal domein. Heeft u nog geen toegang? Vraag een gratis proefabonnement aan.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp